Fler nyheter

19 mars 2019

FORSS-medel för forskning

FORSS är ett forskningssamarbete mellan Regionerna i Kronoberg, Kalmar, Jönköping och Östergötland. Nu finns det möjlighet att söka medel för forskning.

Forskningsmedlen kan sökas av dig som är anställd inom Region Kronoberg och som vill bedriva forskning eller utvecklingsarbete. Det övergripande syftet för FORSS är att skapa en förstärkt regional samverkan inom forskning och utveckling. En förutsättning för att söka medel är att samarbetspartners finns inom minst två av FORSS-regionens län, samt att minst en av sökande är disputerad (handledare). Projekt som innebär tydlig och utvecklad samverkan över länsgränserna prioriteras därför. Anslag kan sökas för forsknings- och utvecklingsprojekt i regionen som har relevans för kliniska, patientnära problemområden.

Sista ansökningsdag är 1 april.

Läs mer och ansök:
FoU Kronobergs sida om FoU-medel