Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

6 december 2018

Förstärkt vårdgaranti från 1 januari 2019

Riksdagen beslutade i våras att vårdgarantin inom primärvården ska förstärkas från och med den 1 januari 2019 till att bli: 0-3-90-90. Förstärkningen innebär att patienter som kontaktar primärvården för ett nytt eller försämrat hälsoproblem har rätt till en medicinsk bedömning inom tre dagar.

Den medicinska bedömningen ska göras av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom primärvården, till exempel läkare, sjuksköterska, fysioterapeut eller psykolog och kan genomföras genom distansbesök via telefon, distansbesök via video eller genom fysiskt besök.  

Förstärkt vårdgaranti inom primärvården genomförs för att patienter som vänder sig dit med medicinska behov som kan tillgodoses av andra yrkesgrupper än läkare, kan få adekvat hjälp snabbare och på rätt vårdnivå.

De nya tidsgränserna för vårdgarantin innebär att man som patient ska:

  • Få kontakt med primärvården inom 0 dagar (samma dag patienten tar kontakt)
  • Få en medicinsk bedömning av legitimerad personal i primärvården inom 3 dagar
  • Få ett första besök i den specialiserade vården inom 90 dagar
  • Efter beslut, få en operation/åtgärd inom den specialiserade vården inom 90 dagar