Fler nyheter

13 maj 2019

Förtydligande om nya ikonen DOS i Cambio Cosmic

Ikonen DOS visas i patientlisten för en patient om:

  • användaren har rättigheten att se informationen, dvs tillhör legitimerad yrkesgrupp
  • att patienten har registrerad info hos eHälsomyndigheten, dvs är dospatient
  • röd triangel vid dosikonen visas om patienten har A-nummer

Visas ingen ikon så betyder det att:

  • patienten inte har dos
  • användaren tillhör inte legitimerad yrkesgrupp

Vid Pascal-knappen i läkemedelslistan kan visas "Tekniskt fel, Dos". Denna text visas om patienten har A-nummer. Texten kommer att ändras i framtida version till ”Ej dospatient”.

Relaterade nyheter

Nu startar funktionen ePed i Cambio Cosmic

12 september 2019

ePed står för Erfarenhet- och evidensbaserad databas för läkemedel till barn och är en nationell kunskapskälla. I ePed ingår rimlighetskontroll och läkemedelsinstruktioner som ger stöd vid ordination,...

Användare utbildas inför Cosmicuppgradering

30 augusti 2019

I slutet av vecka 45 kommer en större uppgradering av Cosmic. Medarbetare som arbetar i Cosmic behöver få tid att utbildas i de nya funktionerna.

Cosmic utbildningsmiljöer byter namn

5 juli 2019

Cosmic utbildningsmiljöer byter namn

Underhåll i Cosmic utbildningsmiljö

28 juni 2019

Underhållsarbete av Cosmic utbildningsmiljöer under sommaren.