Fler nyheter

13 maj 2019

Förtydligande om nya ikonen DOS i Cambio Cosmic

Ikonen DOS visas i patientlisten för en patient om:

  • användaren har rättigheten att se informationen, dvs tillhör legitimerad yrkesgrupp
  • att patienten har registrerad info hos eHälsomyndigheten, dvs är dospatient
  • röd triangel vid dosikonen visas om patienten har A-nummer

Visas ingen ikon så betyder det att:

  • patienten inte har dos
  • användaren tillhör inte legitimerad yrkesgrupp

Vid Pascal-knappen i läkemedelslistan kan visas "Tekniskt fel, Dos". Denna text visas om patienten har A-nummer. Texten kommer att ändras i framtida version till ”Ej dospatient”.

Relaterade nyheter

Cosmic utbildningsmiljöer byter namn

5 juli 2019

Cosmic utbildningsmiljöer byter namn

Underhåll i Cosmic utbildningsmiljö

28 juni 2019

Underhållsarbete av Cosmic utbildningsmiljöer under sommaren.

Ny fras i Cosmic "infej"

16 maj 2019

Ny fras finns nu som kan användas när en infusion avslutas i efterhand. Frasen är infej följt av Entertryckning. Då skapas texten "Infusionen ej avslutad vid rätt tillfälle, infunderad dos kan därför...

Ändrade utdelningstider i Cambio Cosmic

8 maj 2019

Vi har ändrade tider för ordination av läkemedel x4. Från och med 10 maj 2019 kommer utdelningstiderna för läkemedel som ordineras x4 att vara klockan 07.00, 12.00, 17.00 och 22.00. Läkemedel som är v...