Fler nyheter

16 januari 2020

Gemensam remisskö till de opererande verksamheterna införs 20/1

Den 20 januari införs gemensam remisskö till de opererande verksamheterna.

För remittenten innebär förändringen att patienten sätts i en länsgemensam remisskö, istället för att hänvisas till Växjö eller Ljungby. Remissen ska skickas till ansvarig klinik, till exempel kirurgkliniken istället för kirurgmottagningen. OBS att remisser till gynmottagningen numera skickas till kvinnokliniken.

För patienten innebär förändringen att man blir kallad till ett första mottagningsbesök på antingen Centrallasarettet Växjö eller Lasarettet Ljungby, beroende på vilket sjukhus som har kortast kötid till den specialitet man ska träffa. Patienten ska också, i största möjliga mån, opereras på samma ort som det första mottagningsbesöket.

Varje verksamhetschef för de opererande verksamheterna är ansvarig för hur fördelningsarbetet går till på sin klinik. Målet med gemensam remisskö är att ge jämlik vård till kronobergarna och att minska andelen patienter som väntar mer än 90 dagar på ett första mottagningsbesök.