Fler nyheter

16 maj 2019

Habiliteringen flyttar från Solvändan till Sigfrid

Under vecka 21 (20-23 maj) flyttar habiliteringens verksamheter från Solvändan till nya lokaler på Sigfridsområdet, J F Liedholms väg 12.

Receptionen i de nya lokalerna öppnar fredagen den 24 maj.

De verksamheter som flyttar är:

  • Hörsel- och dövenheten (hörselhabiliteringen)
  • Medicinska habiliteringsenheten
  • Neuropsykiatriska utredningsenheten
  • Syncentralen (synhabiliteringen)
  • Tolkcentralen
  • Trafikmedicinska enheten
  • Vuxenhabiliteringen, Växjö

Relaterade nyheter

Driftavbrott – Akutlarm och överfallslarm - CLV

21 maj 2019

Tid för driftavbrott: Fredag 2019-02-24 kl 09.00 – 10.00. Gäller enbart Centrallasarettet Växjö (gäller inte Ljungby lasarettet eller Sigfridsområdet Växjö)

Hur förebygger vi kateterelaterade urinvägsinfektioner?

20 maj 2019

Hur kan man skydda patienter med urinkateter från att få urinvägsinfektion?

Nyhetsbrev maj från medicinska kommittén/läkemedelskommittén

14 maj 2019

Läkemedelsnotiser och annan information för hälso- och sjukvårdspersonal.

Brist på Vancomycin infusionsvätska

9 maj 2019

För närvarande är det leveransproblem för Vancomycin infusionsvätska.