Fler nyheter

3 december 2018

Hälsoenhet avlastar primärvården

Primärvårdens hälsoenhet är specialister på att ge råd, stöd och behandling till patienter kring områden som alkoholvanor, fysisk aktivitet, tobak, kost, matvanor, narkotika och spel om pengar. Alla instanser inom hälso- och sjukvården kan remittera patienter vidare till Primärvårdens hälsoenhet.

Vi är ingen beroendemottagning eller missbruksavdelning, utan en hälsoenhet. Redan där blir det lättare att hänvisa till oss när någon funderar på hur vården skulle kunna hjälpa dem att förändra sina levnadsvanor, säger Louise Lyster, avdelningschef. 

Primärvårdens hälsoenhet behandlar i syfte att uppnå och bibehålla levnadsvanerelaterade beteendeförändringar för en god hälsa. Val av insatser baseras på om sjukdom redan uppstått eller om sjukdom kan förebyggas.

Hälsosamma levnadsvanor en framgångsfaktor

Forskningen talar ett tydligt språk och visar att hälsosamma levnadsvanor kan förebygga:

  • 90% av all diabetes
  • 80% av alla hjärtinfarkter och stroke
  • 30% av all cancer

Personalen på primärvårdens hälsoenhet är väl insatta i nationella rekommendationer och har förutom sakkunskap också mångårig erfarenhet att jobba med beteendeförändringar.

Primärvårdens hälsoenhet har ett länsövergripande uppdrag som innefattar råd, stöd och behandling relaterat till: alkohol, tobak, fysisk aktivitet, matvanor, kost, narkotika och spel om pengar.

Så remitterar du

Samtliga professioner kan remittera till Primärvårdens hälsoenhet, genom att välja remissmottagande enhet Primärvårdens hälsoenhet Ljungby för invånare i länets västra del och Primärvården hälsoenhet Växjö för övriga.

Även privata vårdgivare kan remittera. Patienten kan också söka på egen hand.