Fler nyheter

29 maj 2019

Historiskt beslut i Region Kronoberg – vi bygger nytt sjukhus i Växjö!

Vid regionfullmäktige den 29 maj beslutade en enig politik att investera i ett nytt sjukhus i Växjö strax utanför stadskärna, i stadsdelen Räppe. Planeringsarbetet inleds omgående och det nya sjukhuset beräknas stå klart år 2027.

I dag har vi fattat ett historiskt och mycket viktigt beslut för invånarna i Kronoberg. Genom att bygga ett helt nytt sjukhus från grunden har vi en unik möjlighet att utforma sjukhusverksamheten med den flexibilitet som krävs för framtiden, säger regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M).

Det nuvarande sjukhuset har funnits i Växjö sedan 1879 och har byggts om- och till i flera omgångar. Eftersom möjligheterna är starkt begränsade att fortsätta anpassa nuvarande sjukhus för framtiden och då konsekvenserna skulle bli påtagliga för både patienter, medarbetare och regionens ekonomi, väljer Region Kronoberg att istället bygga ett helt nytt sjukhus.

Det här känns så klart oerhört spännande. Samtidigt känner jag en stor ödmjukhet inför uppdraget och ett stort ansvar, säger regiondirektör Martin Myrskog.

Detta är en viktig byggsten i den framtida hälso- och sjukvården för kronobergarna. Därför känns det också viktigt att det blir lätt för alla invånare att följa hur bygget fortskrider. För att det nya sjukhuset verkligen ska bli så bra som vi vill, kommer vi också att behöva stor delaktighet av chefer och medarbetare, tillägger han.

Den nära vården vägleder

En bärande del i regionens utvecklingsstrategi för hälso- och sjukvården, och även i utvecklingen nationellt, handlar om att stärka Den nära vården – att mer sjukvård ska erbjudas utanför sjukhusen, till exempel på vårdcentraler och i hemmiljö. Detta blir en viktig förutsättning som kommer att påverka utformningen av det nya sjukhuset.

Den nära vården är en viktig utgångspunkt som vi kommer att väga in när vi fattar beslut om sjukhusets innehåll och lokaler. Det är också viktigt att vi säkerställer att den fortsatta fastighetsutvecklingsplanen för vårdcentralerna följer samma riktning, säger regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M).

Så fortsätter arbetet

På kommande regionfullmäktige den 18-19 juni fattas beslut om styrande planeringsprinciper, projektorganisation och preliminär tidsplan.

Ett viktigt fokus i det fortsatta arbetet blir sedan att planera det nya sjukhusets totalyta och innehåll, samt för kommande markarbeten och infrastruktursatsningar. Det första spadtaget väntas sker i januari 2023 och sjukhuset beräknas stå klart år 2027.

CLV under byggperioden

I och med att regionfullmäktige beslutat att vi ska bygga ett nytt sjukhus stoppas tidigare byggplaner för hur Q och hus L. Istället ska regionledningen, tillsammans med verksamhetschefer för sjukhusen, prioritera vilka insatser som ska genomföras på nuvarande sjukhus fram till att ett nytt sjukhus är på plats.