Fler nyheter

27 mars 2019

Inbjudan till FoU-lunch 15/4 och 17/4

Ta chansen att få del av aktuell forskning samtidigt som du bjuds på en bit mat. Alla är välkomna!

Tid

15 april 12.00-13.00 Konferensrummet Poseidon, CLV, Växjö

17 april 12.00-13.00 Konferensrummet Galaxen, Ljungby

Hålltider

Kl. 12.00 – 12.10 Mat och prat. Vi bjuder på smörgås och dryck
Kl. 12.10 – 13.00 Föreläsning och diskussion

Anmälan

OBS! Begränsat antal platser! Anmälan senast den 10 april

Anmälningsformulär i Esmaker, öppnas i nytt fönster

Föreläsningar

Pass 1

Centrum för interprofessionell samverkan och sambruk inom akut vård (CISA)

CISA följer den hjälpsökandes väg genom den akuta vårdkedjan, d.v.s. från skadeplats via ambulans till akutmottagning (inklusive barnakut), anestesi, operation samt intensivvård och bidrar med forskning utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv som ger den unika människan en påtaglig och betydelsefull röst.

CISA erhöll 2016 medel från Familjen Kamprads Stiftelse och inrättades 2017 som centra vid Fakulteten för Hälso- och Livsvetenskap (FHL) med placering på institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet. Ett arbete pågår med att bygga upp det första nationella, interprofessionella centrat för en framgångsrik och konkurrenskraftig miljö med avsikt att utveckla samverkan mellan olika professioner involverade i akut omhändertagande, såväl prehospitalt som hospitalt inom grundutbildning, specialistutbildning, fortbildning och patientnära forskning.

Pass 2

Presentation av ett CISA-projekt

H2020-projekt Design, utveckling och implementering av en databaserad interaktiv övning för krishanteringssystem

Säkerhet och skydd för personal i krishanteringssystemet innefattar både fysiska- (arbetsplatsolyckor, våld och hot) och psykiska aspekter (mentalförberedelse). En krishändelse innebär en situation där tillgängliga resurser inte är tillräckliga för att hantera händelsen, t ex vid stor trafikolycka med många skadade.

Övning är en viktig faktor för ökad kunskap och mentalförberedelse. Övningsmängden varierar dock inom krishanteringssystemet. Största orsaken till otillräcklig övningsmängd är tids-, resurskrävande och därmed kostsamma praktiska övningar. För att tillgodose regelbundna krisövningar är digitalteknik ett effektivt komplement. Utveckling av sådan teknik är inte till för att ersätta de praktiska övningarna utan för att komplettera dem.

Föreläsare

Carina Elmqvist, docent, Linnéuniversitetet, vetenskaplig ledare CISA och programansvarig specialistprogram inom akut vård

Anders Svensson, doktorand, Linnéuniversitetet, biträdande ledare CISA och programansvarig specialistprogram inom akut vård 

Elin-Sofie Forsgärde, doktorand, Linnéuniversitetet, projektledare H2020