Fler nyheter

16 januari 2019

Införande av ny analys: Influensa snabbtest (PCR)

Influensa snabbtest (PCR) analyseras fr o m 2019-01-23 kl 12.00 på Kliniskt kemiska laboratoriet i Växjö och i Ljungby.

De återkommande influensaepidemierna under vinterhalvåren utsätter sjukvården för en stor påfrestning. I takt med att vårdplatssituationen försämrats har efterfrågan på ett snabbtest för influensa ökat. Eftersom influensa i vårdmiljöer är mycket smittsamt och kan ha allvarliga konsekvenser för patienter med andra sjukdomar är det önskvärt att kunna avgöra behovet av isolering. (enkelrumsvård).  Därför kommer snabbtestet att erbjudas under denna influensasäsong på klinisk kemi i samarbete med klinisk mikrobiologi.

 

Remiss: Cambio COSMIC / REMISS MIKROBIOLOGI

 

Provtagningsanvisning: Nasofarynxprov tas med provtagningsset för PCR, nasofarynxsvabb.

 

 Svarsrutiner: Analysen ingår i akutsortimentet

                       Analysen utförs i regel alla dagar.

 

Håkan Janson

Maria Berggren Söderlund

Relaterade nyheter

Införande av ny analys: S-S 100 B

28 maj 2019

S-S 100 B analyseras fr o m 2019-06-04 på Kliniskt kemiska laboratoriet i Växjö och i Ljungby.

Sjukresa vid provtagning

24 maj 2019

För provtagning på Kliniskt kemiska laboratoriet vid sjukhusen i Växjö och Ljungby kan sjukresa med Serviceresor alternativt reseersättning för privat bil endast beviljas i samband med provtagning där...

Lab.medd Urinkonkrement

21 maj 2019

Ny analysmetod för U-Konkrement

Lab. medd. Tekniska problem

2 maj 2019

Tekniska problem med vissa endokrinologiska analyser