Fler nyheter

28 maj 2019

Införande av ny analys: S-S 100 B

S-S 100 B analyseras fr o m 2019-06-04 på Kliniskt kemiska laboratoriet i Växjö och i Ljungby.

Bakgrund: S-S 100 B används huvudsakligen för att utesluta hjärnskada i enlighet med lokala riktlinjer. Analysen införs med avsikt att minska antalet CT-undersökningar för aktuell patientgrupp och kommer därför att utvärderas efter ett år i full drift.

Remiss: Cambio COSMIC / REMISS KEMI

Provtagningsanvisning: Serumrör med gel (guldgul kork)

Referensintervall: < 18 år referensintervall saknas
> 18 år <0,10 µg/L

Svarsrutiner: Analysen ingår i akutsortimentet

Pris: 364 kr

 

Susanna Bergqvist

Ulrika Salenius

Maria Berggren Söderlund

Robert Szepesvari

Relaterade nyheter

Uppgradering av Urisys medför förändrade gränser för Combur 10

19 augusti 2019

2019-08-19 Detektionsgräns urinsticka Combur 10, pdf, öppnas i nytt fönster

Sjukresa vid provtagning

24 maj 2019

För provtagning på Kliniskt kemiska laboratoriet vid sjukhusen i Växjö och Ljungby kan sjukresa med Serviceresor alternativt reseersättning för privat bil endast beviljas i samband med provtagning där...

Lab.medd Urinkonkrement

21 maj 2019

Ny analysmetod för U-Konkrement

Lab. medd. Tekniska problem

2 maj 2019

Tekniska problem med vissa endokrinologiska analyser