Fler nyheter

28 maj 2019

Införande av ny analys: S-S 100 B

S-S 100 B analyseras fr o m 2019-06-04 på Kliniskt kemiska laboratoriet i Växjö och i Ljungby.

Bakgrund: S-S 100 B används huvudsakligen för att utesluta hjärnskada i enlighet med lokala riktlinjer. Analysen införs med avsikt att minska antalet CT-undersökningar för aktuell patientgrupp och kommer därför att utvärderas efter ett år i full drift.

Remiss: Cambio COSMIC / REMISS KEMI

Provtagningsanvisning: Serumrör med gel (guldgul kork)

Referensintervall: < 18 år referensintervall saknas
> 18 år <0,10 µg/L

Svarsrutiner: Analysen ingår i akutsortimentet

Pris: 364 kr

 

Susanna Bergqvist

Ulrika Salenius

Maria Berggren Söderlund

Robert Szepesvari

Relaterade nyheter

Lab.medd. P-Troponin T blir mindre känsligt för biotininterferens

7 oktober 2019

Nytt reagens för P-Troponin T införs på Klinisk kemi i Växjö 191003 och i Ljungby i november. Det nya reagenset är inte lika känsligt för biotininterferens som tidigare versioner, vilket innebär att t...

Manuella diffar – förlängda svarstider

27 september 2019

Under fredag 2019-09-27 byts vår instrumentdator för hantering av manuella diffar ut. Det innebär att svarstiden för manuella diffar fördröjs på Kliniskt kemiska laboratoriet i Växjö och Ljungby. Magn...

Gentest för laktosintolerans utgår ur beställningssortimentet

25 september 2019

Ärftlig laktosintolerans förekommer i princip inte hos barn under 6 års ålder. Hos övriga är det en elimination/provokationsdiagnos. Trots detta beställdes 528 genanalyser till ett värde av 183 216 kr...

ASAT utgår ur leverstatus

19 september 2019

P-ASAT används allt för ofta parallellt med P-ALAT som en leverskademarkör. P-ASAT bör inte användas som ett förstahandsprov, då det sällan tillför mer klinisk information än vad P-ALAT gör. I Region...