Fler nyheter

31 januari 2020

Information om drogtester (Ljungby)

I Växjö finns U-Amfetamin (screen), U-Bensodiazepiner (screen), U-Kannabinoid (screen), U-Kokain (screen) och U-Opiater (screen) tillgängliga dygnet runt och akut, vilket är en mycket god tillgänglighet vid nationell jämförelse. Screenanalyserna är väl kontrollerade. Cutoffgräns är ganska frikostig, vilket innebär att det inte är ovanligt att positiva screenprover, blir negativ i verifieringen. Ett problem är också interferenser från andra substanser som kan ge positivt utfall i sållningen. Alla positiva screenprover skickas för verifiering i Skåne.

Ett alternativ skulle kunna vara drogstickor, men dessa är generellt sett mindre tillförlitliga. De flesta laboratorier i Sverige godkänner inte drogstickor. Därför rekommenderar vi att prov skickas till Växjö då det är indicerat att screena för droger i urin.

Praktisk hantering:
Provet/proven beställs på sedvanligt vis i Cosmic och urinprov samlas i enlighet med aktuell provtagningsanvisning. Vårdgivarwebben - Analyssortiment - provtagningsanvisningar
Provet lämnas till lab i Ljungby som ombesörjer transport till Växjö efter kommunikation med beställaren om hur snabbt provet behöver vara analyserat.

Maria Berggren Söderlund

Överläkare, Klinisk kemi och transfusionsmedicin

  • E-post: Det här är en e-postadress

Joakim Hidestål

Bitr avdelningschef Anestesikliniken

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0372-58 50 00

Relaterade nyheter

Byte av rör för 25-OH Vitamin D

3 februari 2020

Från och med 2020-02-11 byter vi rör till serumrör med gel (guldgul kork) för analysen 25-OH Vitamin D. Analysen byter då också namn från P-25-OH Vitamin D till S-25-OH Vitamin D. Förändringen genomfö...

Kompletterande information angående skickeprov till Laboratoriemedicin, Region Skåne

28 januari 2020

Fr. o. m 2020-01-29 är skickeprov till Laboratoriemedicin, Region Skåne inte längre beställningsbara i Cosmic, se laboratoriemeddelande 2020-01-13.

Skickeprov till Laboratoriemedicin, Region Skåne

13 januari 2020

Från och med 2020-01-29 är skickeprov till Laboratoriemedicin, Region Skåne inte längre beställningsbara i Cosmic.

Patientnära analys av D-Dimer utgår

19 december 2019

Upphandlad test för patientnära analys (PNA) av D-Dimer har utgått och den ersättningsprodukt som vi erbjudits uppfyller inte våra krav. Det innebär att vi nu inte har någon ny PNA-analys för D-Dimer...