Fler nyheter

31 januari 2020

Information om drogtester (Ljungby)

I Växjö finns U-Amfetamin (screen), U-Bensodiazepiner (screen), U-Kannabinoid (screen), U-Kokain (screen) och U-Opiater (screen) tillgängliga dygnet runt och akut, vilket är en mycket god tillgänglighet vid nationell jämförelse. Screenanalyserna är väl kontrollerade. Cutoffgräns är ganska frikostig, vilket innebär att det inte är ovanligt att positiva screenprover, blir negativ i verifieringen. Ett problem är också interferenser från andra substanser som kan ge positivt utfall i sållningen. Alla positiva screenprover skickas för verifiering i Skåne.

Ett alternativ skulle kunna vara drogstickor, men dessa är generellt sett mindre tillförlitliga. De flesta laboratorier i Sverige godkänner inte drogstickor. Därför rekommenderar vi att prov skickas till Växjö då det är indicerat att screena för droger i urin.

Praktisk hantering:
Provet/proven beställs på sedvanligt vis i Cosmic och urinprov samlas i enlighet med aktuell provtagningsanvisning. Vårdgivarwebben - Analyssortiment - provtagningsanvisningar
Provet lämnas till lab i Ljungby som ombesörjer transport till Växjö efter kommunikation med beställaren om hur snabbt provet behöver vara analyserat.

Maria Berggren Söderlund

Överläkare, Klinisk kemi och transfusionsmedicin

  • E-post: Det här är en e-postadress

Joakim Hidestål

Bitr avdelningschef Anestesikliniken

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 046372585000

Relaterade nyheter

Ny analys: B-Lymfocyter Covid-19

5 maj 2020

Vid Covid-19 infektion förekommer en ökad frekvens felmeddelanden vid analys av B-Diff, maskin, vilket innebär att manuell differentialräkning måste göras. Då antalet lymfocyter kan vara av kliniskt i...

Analys av Somatotropin (GH) i Växjö

16 april 2020

Tillväxthormon: Somatotropin (GH) kommer fr.o.m. 2020-04-21 att analyseras på Kliniskt kemiska laboratoriet i Växjö. Vi har tidigare skickat dessa analyser till Skåne, som har samma metod som vi nu in...

Förlängda svarstider för Lkc-HLA-B27-antigen

3 april 2020

Vår underleverantör för analysen Lkc-HLA-B27-antigen har meddelat att svarstiderna är kraftigt förlängda på grund av reagensbrist. För analysen behövs delvis samma reagens som för diagnostik av Covid-...

Skillnader i HbA1c-svar

19 mars 2020

Sedan en tid tillbaka ger laboratoriets rutinmetod (Variant Turbo, BioRad) för HbA1c högre analyssvar än den patientnära metoden DCA Vantage. Det har uppmärksammats nationellt och arbete pågår för att...