Fler nyheter

14 november 2019

Instruktion för influensaregistrering i Cosmic

Uppdaterad 18/11. Nu finns en uppdaterad instruktion om hur du registrerar influensavaccinationer i Cosmic.

Den innehåller bland annat nyheten med "förlängd giltighetstid" på en engångsdos som innebär att dosen kan signeras under en längre tid än 24 timmar. Separata mallar finns för detta, se mallnamnet.

Observera att om du använder telefonordination måste denna läggas till läkare och inte till exempelvis distriktssköterska.

Instruktion vaccination med batchnummer, pdf, öppnas i nytt fönster 

Relaterade nyheter

Större uppgradering av Cosmic i vecka 11

14 januari 2020

Uppgraderingen, som innehåller flera nyheter i vårddokumentation och användargränssnitt, innebär ett längre driftavbrott. Alla Cosmicanvändare behöver ta del av filmer som presenterar de nya funktione...

Utökad yrkeskod för Pascal

9 januari 2020

För att kunna använda Pascal behöver alla ej legitimerade läkare och ej legitimerad personal som förbereder och hanterar dospatientuppgifter, en speciell utökad yrkeskod. Denna behövs utöver SITHS-kor...

Patientförväxling i Cosmic

2 december 2019

Det har funnits ett fel gällande patientförväxling i vårddokumentation.

Planerat driftavbrott i Cosmic fredag-lördag

4 november 2019

Cosmic kommer att uppgraderas under fredag-lördag. Detta leder till ett planerat driftavbrott. Den beräknade tiden för driftavbrottet är fredag 8 november kl 20.30 till lördag 9 november kl 13.00.