Fler nyheter

14 november 2019

Instruktion för influensaregistrering i Cosmic

Uppdaterad 18/11. Nu finns en uppdaterad instruktion om hur du registrerar influensavaccinationer i Cosmic.

Den innehåller bland annat nyheten med "förlängd giltighetstid" på en engångsdos som innebär att dosen kan signeras under en längre tid än 24 timmar. Separata mallar finns för detta, se mallnamnet.

Observera att om du använder telefonordination måste denna läggas till läkare och inte till exempelvis distriktssköterska.

Instruktion vaccination med batchnummer, pdf, öppnas i nytt fönster 

Relaterade nyheter

Ny dag för Cosmicuppgradering vecka 11

5 februari 2020

Dagen för uppgraderingen av Cosmic är ändrad. Istället för torsdag kväll kommer uppgraderingen att starta kl 22.00 fredagen den 13 mars. Driftavbrottet beräknas pågå mellan 22.00-04.00.

Större uppgradering av Cosmic i vecka 11

14 januari 2020

Uppgraderingen, som innehåller flera nyheter i vårddokumentation och användargränssnitt, innebär ett längre driftavbrott. Alla Cosmicanvändare behöver ta del av filmer som presenterar de nya funktione...

Utökad yrkeskod för Pascal

9 januari 2020

För att kunna använda Pascal behöver alla ej legitimerade läkare och ej legitimerad personal som förbereder och hanterar dospatientuppgifter, en speciell utökad yrkeskod. Denna behövs utöver SITHS-kor...

Patientförväxling i Cosmic

2 december 2019

Det har funnits ett fel gällande patientförväxling i vårddokumentation.