Fler nyheter

6 november 2018

Just nu har vi brist på vissa arbetskläder

Den 1 oktober 2018 gick vi in i ett nytt textilavtal. Det har uppstått ett par problem som gör att vi just nu har en brist på några av våra klädesplagg. Det gäller framförallt byxor i small och medium.

 Vi förstår att det orsakar stora problem för era verksamheter och vi arbetar för att hitta lösningar, Lina Tibbelin, avdelningschef på patienttransporter och förrådsservice.

Det finns två huvudorsaker till varför det ser ut som det gör. Dels lagrar vissa verksamheter för mycket kläder i omklädningsskåp, på hyllor eller i andra utrymmen. Det blir problematiskt eftersom vi då inte får ”snurr” på kläderna. Verksamheter har också gjort större beställningar på kläder än vad som faktiskt går åt.

Till exempel har Region Kronoberg 5 600 byxor i ”Small 75 Blå”. Vi ser att 2 168 av dessa har varit ute i verksamheten i mer än två veckor, alltså 38 procent av byxorna, berättar Lina.

 Det har också uppstått problem när Textilia omvandlat de tidigare storlekarna till de nya.

Vi upplever att vi inte har fått den förväntade storleken levererad. Det har resulterat i att vissa storlekar efterfrågas i en mycket högre utsträckning än beräknat. Vi jobbar just nu på en lösning tillsammans med Textilia, säger Lina.

Vilka åtgärder vidtas?

 • Den kortsiktiga lösningen är att vi tillfälligt kommer att återinföra de gamla byxorna i några storlekar i vissa verksamheter. De som blir berörda blir kontaktade via mail eller telefon.
 • Den långsiktiga lösningen är att Textilia syr upp fler byxor i de storlekar som saknas och dessa kommer att finnas tillgängliga i slutet av februari 2019.

Vad kan alla hjälpas åt med?

 • Beställ inte mer kläder än ni förbrukar. Bygg inga lager av kläder.
  • Ta inte mer kläder än dagens behov.
 • Påminn varandra om att kläderna ska direkt i smutstvätten efter dagen.
 • Max 30 dagar på hyllan, sen behöver kläderna tvättas för hygiensäkerheten och leveranssäkerheten.
  • Även rena kläder som har legat på hyllan längre än 30 dagar ska skickas tillbaka med smutstvätten för att kunna användas på andra ställen.     

Vi vill även passa på att påminna om att allt från det gamla sortimentet måste skickas tillbaka till Textilia snarast. Allt som inte är tillbaka på tvätteriet innan den 15 november kommer att klassas som svinn och vi får betala en svinnkostnad för varje plagg. Det rör sig i nuläget om flera tusen plagg och textilier som fortfarande finns ute i verksamheterna.

Kontakt

Ida Carlstedt

Avdelningssamordnare Patienttransporter och förrådsservice

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 79 88