Fler nyheter

28 juni 2019

Kajos (kalium) är restnoterat

Kajos (kaliumcitrat) oral lösning är restnoterad och beräknas vara tillgänglig först i slutet av juli.

Vid behov av tillförsel av kalium och patienten inte kan ta tabletter utan måste ha flytande beredningsform kan licens sökas för läkemedel godkänt i annat land.

För sjukhusens behov har generell licens beviljats och Kajos finns tillgänglig i de gemensamma förråden i Växjö och Ljungby.

Vid frågor, kontakta Läkemedelsenheten (tel 58 79 90).

Relaterade nyheter

Vårdrelaterade infektioner minskar

11 december 2019

Vårdrelaterade infektioner har under flera år varit ett fokuserat område inom hälso- och sjukvården i Region Kronoberg. Nu kommer resultaten: ett tydligt förbättrat resultat syns i mätningarna.

Tillfälligt ändrade leveransdagar för dosexpedierade läkemedel

21 november 2019

Med anledning av röda dagar under jul- och nyårshelgen kommer regionens leverantör av dosexpedierade läkemedel (Apotekstjänst) att tillfälligt ändra leveranstiderna.

Röntgen har minskat väntetiderna

21 november 2019

Under hösten har röntgenkliniken i Region Kronoberg minskat väntetiderna till alla sina undersökningar. Det innebär att patienter snabbare får komma till undersökning och i förlängningen att man snabb...

Nyhetsbrev november från medicinska kommittén/läkemedelskommittén

20 november 2019

Läkemedelsnotiser och annan information för hälso- och sjukvårdspersonal.