Fler nyheter

26 juli 2019

Kajos oral lösning – uppdaterad leveransinformation

Kajos oral lösning 33mg/ml är restnoterad hos apotekens leverantör. Leverantören har flyttat fram leveransdatum till början av september.

Det finns inget likvärdigt direkt utbytbart läkemedel att byta till.

Licens för Kajos oral lösning i utländsk förpackning är beviljad och är beställt till våra gemensamma förråd på sjukhuset CLV och LL.

Har ni några frågor är ni välkomna att ringa till läkemedelsenheten, 0470-58 79 90.

Relaterade nyheter

Utökad yrkeskod för Pascal

9 januari 2020

För att kunna använda Pascal behöver alla ej legitimerade läkare och ej legitimerad personal som förbereder och hanterar dospatientuppgifter, en speciell utökad yrkeskod. Denna behövs utöver SITHS-kor...

Nyhetsbrev december från medicinska kommittén/läkemedelskommittén

18 december 2019

Läkemedelsnotiser och annan information för hälso- och sjukvårdspersonal.

Tillfälligt ändrade leveransdagar för dosexpedierade läkemedel

21 november 2019

Med anledning av röda dagar under jul- och nyårshelgen kommer regionens leverantör av dosexpedierade läkemedel (Apotekstjänst) att tillfälligt ändra leveranstiderna.

Nyhetsbrev november från medicinska kommittén/läkemedelskommittén

20 november 2019

Läkemedelsnotiser och annan information för hälso- och sjukvårdspersonal.