Fler nyheter

26 juli 2019

Kajos oral lösning – uppdaterad leveransinformation

Kajos oral lösning 33mg/ml är restnoterad hos apotekens leverantör. Leverantören har flyttat fram leveransdatum till början av september.

Det finns inget likvärdigt direkt utbytbart läkemedel att byta till.

Licens för Kajos oral lösning i utländsk förpackning är beviljad och är beställt till våra gemensamma förråd på sjukhuset CLV och LL.

Har ni några frågor är ni välkomna att ringa till läkemedelsenheten, 0470-58 79 90.

Relaterade nyheter

Läkemedelslistan i stående format

2 oktober 2019

Från och med den 7 oktober finns läkemedelslistan i ett nytt stående format.

Nyhetsbrev oktober från medicinska kommittén/läkemedelskommittén

2 oktober 2019

Läkemedelsnotiser och annan information för hälso- och sjukvårdspersonal.

Läkemedel mot sur mage som innehåller ranitidin återkallas

27 september 2019

Som en tillfällig försiktighetsåtgärd återkallas samtliga perorala läkemedel som innehåller ranitidin från marknaden. Det finns ingen akut risk för patienters hälsa. Ranitidin säljs både på recept och...

Byte från Mycamine till Cancidas

27 september 2019

Ny förstahandsrekommendation vid invasiv svampinfektion