Fler nyheter

15 november 2018

Kampanj om suicidprevention i december

I december satsar Region Kronoberg på att uppmärksamma psykisk ohälsa som leder till suicid.

Vi vill uppmana människor att hjälpa varann att må bättre – det behöver inte vara så svårt, det handlar om att uppmärksamma och att våga fråga. Det akuta tillståndet som leder till suicid är övergående, säger Jonas Ericsson, regional samordnare för psykisk hälsa.

Flera aktiviteter planeras i december: filmer och material från kampanjen ”Stör döden” som uppmärksammar suicidproblematik hos yngre män kommer att visas på hockey- och innebandymatcher i länet och spridas via tidningar och andra medier.  Inför kampanjen sprids information om vad som är på gång till kommuner och vårdpersonal.

Kampanjen kan göra att fler söker hjälp och då behöver vi vara beredda. Vi kommer att uppdatera informationen om psykisk hälsa på 1177 och håller också på att ta fram en webbutbildning om suicidprevention för personal och andra för att öka kunskapen om risk- och skyddsfaktorer, säger Jonas Ericsson.