Fler nyheter

27 november 2019

Klinisk mikrobilogi byter metod för dermatofytdiagnostik

Den 2 december byter Klinisk mikrobiologi metod för dermatofytdiagnostik från odling till PCR. Metoden identifierar dermatofyter av släktena Tricophyton, Microsporum och Epidermophyton som orsakar infektioner i hår, hud och naglar.

Trichophyton rubrum som utgör det vanligaste fyndet i dermatofytodligar artbestäms separat. Den nya metoden bedöms vara känsligare än tidigare analysmetod. Ändringen medför att vi kan ge snabbare analyssvar då analys sker en gång per vecka.

Vid önskemål om odling av dermatofyter eller frågeställning gällande Malassezia (Pityriasis versicolor) skickas provet till Klinisk Mikrobiologi i Lund.

Vid eventuella frågor kontakta specialistläkare Charlotta Karlsson, 0470-589739, Det här är en e-postadress