Fler nyheter

19 juli 2019

Konakion 10mg/ml injektion är restnoterad

För närvarande är det leveransproblem för Konakion 10mg/ml injektion. Preliminärt kommer den åter finnas tillgänglig i mitten av september 2019.

Licens för Konakion 10mg/ml injektion i utländsk förpackning är beviljad och läkemedlet finns tillgängligt i de gemensamma läkemedelsförråden på CLV och LL samt till BB förlossning.

Vid behov på övriga avdelningar hänvisas till de gemensamma läkemedelsförråden.

Vid eventuella frågor är ni välkomna att ringa till läkemedelsenheten (tel 7990).

Relaterade nyheter

Läkemedelslistan i stående format

2 oktober 2019

Från och med den 7 oktober finns läkemedelslistan i ett nytt stående format.

Nyhetsbrev oktober från medicinska kommittén/läkemedelskommittén

2 oktober 2019

Läkemedelsnotiser och annan information för hälso- och sjukvårdspersonal.

Läkemedel mot sur mage som innehåller ranitidin återkallas

27 september 2019

Som en tillfällig försiktighetsåtgärd återkallas samtliga perorala läkemedel som innehåller ranitidin från marknaden. Det finns ingen akut risk för patienters hälsa. Ranitidin säljs både på recept och...

Byte från Mycamine till Cancidas

27 september 2019

Ny förstahandsrekommendation vid invasiv svampinfektion