Fler nyheter

1 oktober 2019

Kostandsfri utbildning i GCP

Region Kronoberg har som målsättning att bli en ännu bättre forskningsregion. FoU Kronoberg vill väcka intresse för forskning genom att erbjuda kostnadsfri utbildning i GCP (Good Clinical Practice).

Utbildningen är ett av de första kraven för att få vara involverad i en klinisk  studie/prövning. Förhoppningen är att varje klinik ska ha kompentens för att kunna driva studier.

Visste du att:

 • Inga nya läkemedel eller behandlingsmetoder får användas om de inte genomgått en klinisk prövning?
 • Det sedan 10 år finns en klinisk prövningsenhet på sjukhuset (onkologkliniken) som bedriver läkemedelsstudier?
 • Hälso- och sjukvårdslagen säger att sjukvårdsregionerna ska medverka vid finansiering, planering och genomförande av klinisk forskning?

Vad vinner min klinik på att medverka i studier?

 • Kvalitetsutveckling av patientvården
 • Samarbetsmöjligheter
 • Attraktiv arbetsplats
 • Vetenskaplig utveckling.

Fördelar för patienten:

 • Ta del av behandlingsmetoder under utveckling
 • Utökad kontroll och uppföljning
 • Hopp om att bli botad
 • Bidra till den medicinska utvecklingen.

Antalet kliniska studier har stadigt minskat det senaste decenniet och den trenden behöver vändas. För att det ska lyckas behövs bl.a. sjuksköterskor och läkare med kompetens och intresse, för att utveckla framtidens vård.

Låter detta som något för dig? Då är du välkommen till FoU Kronobergs utbildningsdag i GCP den 21 november kl. 9-16. Plats: Bolmen, Nygatan 20 (Regionshuset), Växjö. Anmälan senast 4 november (fyll i anmälningsformulär i Esmaker).

Till anmälan

Målgrupp: primärt sjuksköterskor och läkare, även andra leg. vårdprofessioner är välkomna.