Fler nyheter

31 januari 2019

Kraftsamling kring patientsäkerhetsarbetet

Nu kraftsamlar vi ännu mer inom patientsäkerhetsarbetet i Region Kronoberg. Ett patientsäkerhetsråd inrättas och sex förändringsledare anställs.

Arbetet med patientsäkerhet handlar traditionellt om att skydda patienten från vårdrelaterad skada. För att ge ännu bättre förutsättningar för ett framgångsrikt arbete görs nu förändringar inom patientsäkerhetsorganisationen. Syftet är att bredda arbetet. Förutom att se på hur oönskade händelser kan reduceras, ska vi även analysera hur vi kan förstärka det vi gör bra att så att det blir ännu bättre.  Därmed ökar vi säkerheten för alla inblandade.

Vi förstärker vårt arbete med patientsäkerhet på två sätt, berättar chefläkare Pär Lindgren, som är övergripande ansvarig för patientsäkerhetsarbetet. Dels startar vi ett patientsäkerhetsråd under hälso- och sjukvårdsdirektör Per-Henrik Nilssons ledning, dels får vi nu sex förändringsledare som ska arbeta med patientsäkerheten inom hela hälso- och sjukvården.

Patientsäkerhetsrådet tar större helhetsgrepp

Patientsäkerhetsrådet kommer att ersätta den tidigare styrgruppen för patientsäkerhet. I rådet kommer fler funktioner att ingå för att få ett större helhetsgrepp. Det får en tydligare strategiskt inriktning och arbetar på uppdrag av hälso- och sjukvårdsledningen.

Vi kommer att ha stor bredd från organisationen i rådet, men också representanter för kommunerna och patienter med vårderfarenhet. På det här sättet får vi mer kraft i de prioriterade frågorna.

Förändringsledare till stöd för verksamheterna

Förutom patientsäkerhetsrådet finns även en utförarorganisation under ledning av Solvig Svensson, utvecklingschef FoUU utveckling och innovation. Där ingår en patientsäkerhetsstrateg och en verksamhetsutvecklare. Det sker även förändringar när det gäller det tidigare patientsäkerhetsnätverket. Nätverket kommer att ersättas av sex förändringsledare som har till uppgift att stödja organisationens förändringsarbete inom patientsäkerhetsområdet. Förändringsledarna kommer att ha ett övergripande uppdrag samtidigt som de arbetar på bred front inom hela hälso- och sjukvården.

Förändringsledarna ska hjälpa organisationen att nå bättre resultat inom de fokuserade områdena, berättar Solvig. De ska jobba inom hela hälso- och sjukvården med de frågor som de ansvarar för. Det kan till exempel handla om en ny metod för uppföljning och analys eller att införa nya rutiner för att undvika vårdrelaterade infektioner. Deras uppdrag som förändringsledare kommer att vara på 40 procent samtidigt som de arbetar kliniskt i verksamheten övriga 60 procent. Den kombinationen ser vi som en styrka och en bra koppling mellan yrkesutövning och förändringskompetens.

Annonsen för förändringsledare, öppnas i nytt fönster

Läs mer om patientsäkerhet

Relaterade nyheter

Brist på Vancomycin infusionsvätska

14 juni 2019

För närvarande är det stora leveransproblem för Vancomycin infusionsvätska (500 mg och 1 g).

Nyhetsbrev juni från medicinska kommittén/läkemedelskommittén

13 juni 2019

Läkemedelsnotiser och annan information för hälso- och sjukvårdspersonal.

Infektionskliniken tar över hantering av blodburen smitta

28 maj 2019

Inom Region Kronoberg drabbas ca 100-150 personer årligen av skador med risk för blodburen smitta. För att kvalitetssäkra hanteringen kommer infektionskliniken från 1 juni 2019 att ansvara för provtag...

Driftavbrott – Akutlarm och överfallslarm - CLV

21 maj 2019

Tid för driftavbrott: Fredag 2019-02-24 kl 09.00 – 10.00. Gäller enbart Centrallasarettet Växjö (gäller inte Ljungby lasarettet eller Sigfridsområdet Växjö)