Fler nyheter

12 december 2019

Lab. medd. Influensa snabbtest Kronoberg

Influensa snabbtest (PCR) analyseras fr o m 2019-12-11 kl 12.00 på Kliniskt kemiska laboratoriet i Ljungby och i Växjö.

De återkommande influensaepidemierna under vinterhalvåren utsätter sjukvården för en stor påfrestning. I takt med att vårdplatssituationen försämrats har efterfrågan på ett snabbtest för influensa ökat. Eftersom influensa i vårdmiljöer är mycket smittsamt och kan ha allvarliga konsekvenser för patienter med andra sjukdomar är det önskvärt att kunna avgöra behovet av isolering. Därför kommer snabbtestet att erbjudas under denna influensasäsong. Testet beställs som en mikrobiologisk analys men analyseras på klinisk kemis akutlab, dygnet runt.

Remiss: Cambio Cosmic/Beställning provbunden/Mikrobiologi/ Luftvägsdiagnostik/”Snabbtest influensa (PCR)

Indikation: Vid klinisk misstanke om influensa för att kunna bekräfta diagnosen i de fall det har betydelse för handläggningen. Exempelvis när det är aktuellt att samvårda patienter med influensa eller vid ställningstagande till antiviral behandling. På grund av analysens relativt höga kostnad ska testet inte användas i allmänt screeningsyfte eller för att verifiera eller utesluta influensa hos patienter som inte behöver slutenvård.

För patienter med svår luftvägssjukdom där virusorsak misstänks eller önskas uteslutas, rekommenderas akut multiplex luftvägspanel (analyseras dagligen på klinisk mikrobiologi)

Provtagningsanvisning: Nasofarynxprov tas med provtagningsset för PCR, nasofarynxsvabb. Provet skickas till klinisk kemi (ej till mikrobiologi)

Svarsrutiner: Analysen ingår i akutsortimentet
Analysen utförs i regel alla dagar
Förväntad svarstid inom två timmar

Håkan Janson

Mikrobiolog, docent

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 74 60

Maria Berggren Söderlund

Överläkare, Klinisk kemi och transfusionsmedicin

  • E-post: Det här är en e-postadress

Christian Romin Blomkvist

Smittskyddsläkare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 87 82, 0709-84 48 67

Relaterade nyheter

Skickeprov till Laboratoriemedicin, Region Skåne

13 januari 2020

Från och med 2020-01-29 är skickeprov till Laboratoriemedicin, Region Skåne inte längre beställningsbara i Cosmic.

Patientnära analys av D-Dimer utgår

19 december 2019

Upphandlad test för patientnära analys (PNA) av D-Dimer har utgått och den ersättningsprodukt som vi erbjudits uppfyller inte våra krav. Det innebär att vi nu inte har någon ny PNA-analys för D-Dimer...

Lab. medd. Prov till externa lab vid jul- och nyårshelgen

10 december 2019

Planera er provtagning för externa analyser inför jul- och nyårshelgen. På grund av många röda dagar i samband med jul- och nyårshelgen kommer Klinisk Kemi i Växjö inte att kunna skicka prov i brev el...

Lab medd. Specifikt IgE mot födoämnen

9 december 2019

Specifikt IgE mot födoämnen, pdf, öppnas i nytt fönster