Fler nyheter

12 december 2019

Lab. medd. Influensa snabbtest Kronoberg

Influensa snabbtest (PCR) analyseras fr o m 2019-12-11 kl 12.00 på Kliniskt kemiska laboratoriet i Ljungby och i Växjö.

De återkommande influensaepidemierna under vinterhalvåren utsätter sjukvården för en stor påfrestning. I takt med att vårdplatssituationen försämrats har efterfrågan på ett snabbtest för influensa ökat. Eftersom influensa i vårdmiljöer är mycket smittsamt och kan ha allvarliga konsekvenser för patienter med andra sjukdomar är det önskvärt att kunna avgöra behovet av isolering. Därför kommer snabbtestet att erbjudas under denna influensasäsong. Testet beställs som en mikrobiologisk analys men analyseras på klinisk kemis akutlab, dygnet runt.

Remiss: Cambio Cosmic/Beställning provbunden/Mikrobiologi/ Luftvägsdiagnostik/”Snabbtest influensa (PCR)

Indikation: Vid klinisk misstanke om influensa för att kunna bekräfta diagnosen i de fall det har betydelse för handläggningen. Exempelvis när det är aktuellt att samvårda patienter med influensa eller vid ställningstagande till antiviral behandling. På grund av analysens relativt höga kostnad ska testet inte användas i allmänt screeningsyfte eller för att verifiera eller utesluta influensa hos patienter som inte behöver slutenvård.

För patienter med svår luftvägssjukdom där virusorsak misstänks eller önskas uteslutas, rekommenderas akut multiplex luftvägspanel (analyseras dagligen på klinisk mikrobiologi)

Provtagningsanvisning: Nasofarynxprov tas med provtagningsset för PCR, nasofarynxsvabb. Provet skickas till klinisk kemi (ej till mikrobiologi)

Svarsrutiner: Analysen ingår i akutsortimentet
Analysen utförs i regel alla dagar
Förväntad svarstid inom två timmar

Håkan Janson

Mikrobiolog, docent

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 74 60

Maria Berggren Söderlund

Överläkare, Klinisk kemi och transfusionsmedicin

  • E-post: Det här är en e-postadress

Christian Romin Blomkvist

Smittskyddsläkare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 87 82, 0709-84 48 67

Relaterade nyheter

Skillnader i HbA1c-svar

19 mars 2020

Sedan en tid tillbaka ger laboratoriets rutinmetod (Variant Turbo, BioRad) för HbA1c högre analyssvar än den patientnära metoden DCA Vantage. Det har uppmärksammats nationellt och arbete pågår för att...

Påminnelse angående Specifikt IgE mot födoämnesantigen

16 mars 2020

Specifika IgE-tester för födoämnesallergier är generellt svåra att tolka på grund av korsreaktioner. Vi vill påminna om att det finns ett beslut om att enbart läkare på barnkliniken, samt läkare som h...

Förlängda svarstider för B-SR (ej Westergren)

13 mars 2020

På grund av tekniska problem med sänkainstrumentet i Växjö analyseras för närvarande samtliga B-SR (ej Westergren) i Ljungby. Svarstiderna är därför förlängda. Vi beklagar de olägenheter detta medför.

Förtydligande av analyskostnader för Klinisk kemi

10 mars 2020

Analyskostnad för klinisk kemi har sedan 2013-09-02 redovisats inom hakparenteser [XX] efter analysnamnet för respektive analys i beställningslistan i Cambio Cosmic, samt i samband med provsvaren. Frå...