Fler nyheter

2 september 2019

Lab. medd. Reservrutin, remiss och svar

Reservrutin, remiss och svar, Klinisk kemi och transfusionsmedicin vid driftstopp i Cambio Cosmic.

Före driftstopp

Pappersremiss: Se till att ni har pappersremisser, REMISS KEMI, med giltigt versionsnummer.
Giltiga versioner är nr 14 och 15.
Remisser beställs via mail till Det här är en e-postadress
WebSök: Säkerställ att berörd personal har åtkomst till provsvar via FlexLabs WebSök .
Nya behörigheter beställs i god tid via IT-portalen.

Under driftstopp

Klinisk kemi: Vid beställning av analyser används REMISS KEMI (pappersremiss).
För sökning av analysresultat används WebSök (via Cosmics Läskopia).
Transfusionsmedicin: InterInfo fungerar som vanligt med länk från Cosmics Läskopia.

Undvik att ringa. Under avbrott i Cambio Cosmic har vi på Klinisk Kemi och Transfusionsmedicin tidsmässigt svårt att hinna med att svara på frågor gällande reservrutiner.

Efter driftstopp

Provsvar från FlexLab kommer automatiskt att läsas in i Cambio Cosmic
Svar på prover beställda på pappersremiss måste omriktas till rätt beställande läkare/vårdgivare.

Mer information finns på Vårdgivarvebben
• Kliniskt kemiska laboratoriet ”Beställnings- och Svarsrutiner”
• Transfusionsmedicin ”Beställnings- och Svarsrutiner”

 

Lena Bengtsson

Relaterade nyheter

ASAT utgår ur leverstatus

19 september 2019

P-ASAT används allt för ofta parallellt med P-ALAT som en leverskademarkör. P-ASAT bör inte användas som ett förstahandsprov, då det sällan tillför mer klinisk information än vad P-ALAT gör. I Region...

Påminnelse

16 september 2019

P-TSH (Tyrotropin), P-T4, fritt

Lab.medd Förhöjt tröskelvärde

12 september 2019

Förhöjt tröskelvärde för biotininterferens gällande P-TSH

Uppgradering av Urisys medför förändrade gränser för Combur 10

19 augusti 2019

2019-08-19 Detektionsgräns urinsticka Combur 10, pdf, öppnas i nytt fönster