Fler nyheter

2 september 2019

Lab. medd. Reservrutin, remiss och svar

Reservrutin, remiss och svar, Klinisk kemi och transfusionsmedicin vid driftstopp i Cambio Cosmic.

Före driftstopp

Pappersremiss: Se till att ni har pappersremisser, REMISS KEMI, med giltigt versionsnummer.
Giltiga versioner är nr 14 och 15.
Remisser beställs via mail till Det här är en e-postadress
WebSök: Säkerställ att berörd personal har åtkomst till provsvar via FlexLabs WebSök .
Nya behörigheter beställs i god tid via IT-portalen.

Under driftstopp

Klinisk kemi: Vid beställning av analyser används REMISS KEMI (pappersremiss).
För sökning av analysresultat används WebSök (via Cosmics Läskopia).
Transfusionsmedicin: InterInfo fungerar som vanligt med länk från Cosmics Läskopia.

Undvik att ringa. Under avbrott i Cambio Cosmic har vi på Klinisk Kemi och Transfusionsmedicin tidsmässigt svårt att hinna med att svara på frågor gällande reservrutiner.

Efter driftstopp

Provsvar från FlexLab kommer automatiskt att läsas in i Cambio Cosmic
Svar på prover beställda på pappersremiss måste omriktas till rätt beställande läkare/vårdgivare.

Mer information finns på Vårdgivarvebben
• Kliniskt kemiska laboratoriet ”Beställnings- och Svarsrutiner”
• Transfusionsmedicin ”Beställnings- och Svarsrutiner”

 

Lena Bengtsson

Relaterade nyheter

Skickeprov till Laboratoriemedicin, Region Skåne

13 januari 2020

Från och med 2020-01-29 är skickeprov till Laboratoriemedicin, Region Skåne inte längre beställningsbara i Cosmic.

Patientnära analys av D-Dimer utgår

19 december 2019

Upphandlad test för patientnära analys (PNA) av D-Dimer har utgått och den ersättningsprodukt som vi erbjudits uppfyller inte våra krav. Det innebär att vi nu inte har någon ny PNA-analys för D-Dimer...

Lab. medd. Influensa snabbtest Kronoberg

12 december 2019

Influensa snabbtest (PCR) analyseras fr o m 2019-12-11 kl 12.00 på Kliniskt kemiska laboratoriet i Ljungby och i Växjö.

Lab. medd. Prov till externa lab vid jul- och nyårshelgen

10 december 2019

Planera er provtagning för externa analyser inför jul- och nyårshelgen. På grund av många röda dagar i samband med jul- och nyårshelgen kommer Klinisk Kemi i Växjö inte att kunna skicka prov i brev el...