Fler nyheter

2 september 2019

Lab. medd. Reservrutin, remiss och svar

Reservrutin, remiss och svar, Klinisk kemi och transfusionsmedicin vid driftstopp i Cambio Cosmic.

Före driftstopp

Pappersremiss: Se till att ni har pappersremisser, REMISS KEMI, med giltigt versionsnummer.
Giltiga versioner är nr 14 och 15.
Remisser beställs via mail till Det här är en e-postadress
WebSök: Säkerställ att berörd personal har åtkomst till provsvar via FlexLabs WebSök .
Nya behörigheter beställs i god tid via IT-portalen.

Under driftstopp

Klinisk kemi: Vid beställning av analyser används REMISS KEMI (pappersremiss).
För sökning av analysresultat används WebSök (via Cosmics Läskopia).
Transfusionsmedicin: InterInfo fungerar som vanligt med länk från Cosmics Läskopia.

Undvik att ringa. Under avbrott i Cambio Cosmic har vi på Klinisk Kemi och Transfusionsmedicin tidsmässigt svårt att hinna med att svara på frågor gällande reservrutiner.

Efter driftstopp

Provsvar från FlexLab kommer automatiskt att läsas in i Cambio Cosmic
Svar på prover beställda på pappersremiss måste omriktas till rätt beställande läkare/vårdgivare.

Mer information finns på Vårdgivarvebben
• Kliniskt kemiska laboratoriet ”Beställnings- och Svarsrutiner”
• Transfusionsmedicin ”Beställnings- och Svarsrutiner”

 

Lena Bengtsson

Relaterade nyheter

Lab.medd Tumörmarkörer analyseras i Växjö

22 oktober 2019

Analys av tumörmarkörerna P-CA 15-3, P-CA 19-9, P-CA 125, P-CEA och P-alfa-1-Fetoprotein i Växjö, pdf, öppnas i nytt fönster

Lab.medd. Blodstatus blir mindre

15 oktober 2019

Från och med 2019-10-24 ingår inte Erc(B)-RDW-CV och Erc(B)-RDW-SD längre i blodstatus. Vid behov kan analyserna erhållas genom att beställa beställningsgruppen RDW. Kim Ekblom Sylwia Joelsson

Lab.medd. P-Troponin T blir mindre känsligt för biotininterferens

7 oktober 2019

Nytt reagens för P-Troponin T införs på Klinisk kemi i Växjö 191003 och i Ljungby i november. Det nya reagenset är inte lika känsligt för biotininterferens som tidigare versioner, vilket innebär att t...

Manuella diffar – förlängda svarstider

27 september 2019

Under fredag 2019-09-27 byts vår instrumentdator för hantering av manuella diffar ut. Det innebär att svarstiden för manuella diffar fördröjs på Kliniskt kemiska laboratoriet i Växjö och Ljungby. Magn...