Fler nyheter

2 maj 2019

Lab. medd. Tekniska problem

Tekniska problem med vissa endokrinologiska analyser

Vi har haft tekniska problem med följande analyser: S-FSH, S-LH, S-Progesteron, S-Prolaktin, S-SHBG, S-Testosteron och S-Östradiol. Prov analyserade den 30 april 2019 är omanalyserade och svar är ändrade 2 maj 2019. Vi beklagar det inträffade.

 

Kim Ekblom

Susanna Bergqvist

Relaterade nyheter

Lab.medd Urinkonkrement

21 maj 2019

Ny analysmetod för U-Konkrement

Provtagningen i Ljungby flyttar tillfälligt

30 april 2019

Pga byggarbete flyttar provtagningen på Kem Lab i Ljungby 2-3 maj tillfälligt upp till Cellprovtagningens lokaler på plan 6. Under dessa dagar kan vi tyvärr inte hjälpa till med övervakade urinprover....

Lab.medd. Nytt referensintervall för P-Fibrinogen 2019-04-24

23 april 2019

Vi inför ett nytt referensintervall för P-Fibrinogen som är bättre anpassat för vår mätmetod. Nytt referensintervall: 1,8 - 3,5 g/L Kim Ekblom Susanna Jonsson

Verifiering av positiva drogscreensvar

10 april 2019

På Klinisk kemi och transfusionsmedicin finns följande droganalyser uppsatta:U-Amfetamin (sållning)U-Bensodiazepiner (sållning)U-Kannabinoid (sållning)U-Kokain (sållning)U-Opiater (sållning). Som fram...