Fler nyheter

2 maj 2019

Lab. medd. Tekniska problem

Tekniska problem med vissa endokrinologiska analyser

Vi har haft tekniska problem med följande analyser: S-FSH, S-LH, S-Progesteron, S-Prolaktin, S-SHBG, S-Testosteron och S-Östradiol. Prov analyserade den 30 april 2019 är omanalyserade och svar är ändrade 2 maj 2019. Vi beklagar det inträffade.

 

Kim Ekblom

Susanna Bergqvist

Relaterade nyheter

ASAT utgår ur leverstatus

19 september 2019

P-ASAT används allt för ofta parallellt med P-ALAT som en leverskademarkör. P-ASAT bör inte användas som ett förstahandsprov, då det sällan tillför mer klinisk information än vad P-ALAT gör. I Region...

Påminnelse

16 september 2019

P-TSH (Tyrotropin), P-T4, fritt

Lab.medd Förhöjt tröskelvärde

12 september 2019

Förhöjt tröskelvärde för biotininterferens gällande P-TSH

Lab. medd. Reservrutin, remiss och svar

2 september 2019

Reservrutin, remiss och svar, Klinisk kemi och transfusionsmedicin vid driftstopp i Cambio Cosmic.