Fler nyheter

21 maj 2019

Lab.medd Urinkonkrement

Ny analysmetod för U-Konkrement

Vi erbjuder från och med 2019-06-04 analys av U-Konkrement med FTIR-teknik på Kliniskt kemiska laboratoriet i Ljungby. Detta innebär säkrare svar än med den tidigare kemiska metoden. I de flesta fall kan även en semikvantitativ uppskattning av de ingående kemiska ämnena i konkrementet ges.


Remiss: Cambio COSMIC / REMISS KEMI

Kunder som inte använder Cambio Cosmic kan kan rekvirera REMISS KEMI (pappersremiss) via mail Det här är en e-postadress
Kryssa i rutan ”Övriga analyser som utförs av Klin kem lab Region Kronberg” och skriv U-Konkrement på en tom etikett som därefter klistras på plaströret/plasthylsan.

Hantering: Urinkonkrementet/-en (stenarna/stenen) läggs i plaströr eller plasthylsa med lock.

Förvaring: Förvaras i rumstemperatur och transporteras med nästkommande transport till laboratoriet.

Svarsrutiner: Analysen ingår ej i akutsortimentet
Analysen utförs rutinmässigt en gång per vecka

Kostnad: 375 kr för betalande kunder

 

Kim Ekblom

Jennifer Lassen

Ebba Engsund

Relaterade nyheter

Lab.medd. P-Troponin T blir mindre känsligt för biotininterferens

7 oktober 2019

Nytt reagens för P-Troponin T införs på Klinisk kemi i Växjö 191003 och i Ljungby i november. Det nya reagenset är inte lika känsligt för biotininterferens som tidigare versioner, vilket innebär att t...

Manuella diffar – förlängda svarstider

27 september 2019

Under fredag 2019-09-27 byts vår instrumentdator för hantering av manuella diffar ut. Det innebär att svarstiden för manuella diffar fördröjs på Kliniskt kemiska laboratoriet i Växjö och Ljungby. Magn...

Gentest för laktosintolerans utgår ur beställningssortimentet

25 september 2019

Ärftlig laktosintolerans förekommer i princip inte hos barn under 6 års ålder. Hos övriga är det en elimination/provokationsdiagnos. Trots detta beställdes 528 genanalyser till ett värde av 183 216 kr...

ASAT utgår ur leverstatus

19 september 2019

P-ASAT används allt för ofta parallellt med P-ALAT som en leverskademarkör. P-ASAT bör inte användas som ett förstahandsprov, då det sällan tillför mer klinisk information än vad P-ALAT gör. I Region...