Fler nyheter

21 maj 2019

Lab.medd Urinkonkrement

Ny analysmetod för U-Konkrement

Vi erbjuder från och med 2019-06-04 analys av U-Konkrement med FTIR-teknik på Kliniskt kemiska laboratoriet i Ljungby. Detta innebär säkrare svar än med den tidigare kemiska metoden. I de flesta fall kan även en semikvantitativ uppskattning av de ingående kemiska ämnena i konkrementet ges.


Remiss: Cambio COSMIC / REMISS KEMI

Kunder som inte använder Cambio Cosmic kan kan rekvirera REMISS KEMI (pappersremiss) via mail Det här är en e-postadress
Kryssa i rutan ”Övriga analyser som utförs av Klin kem lab Region Kronberg” och skriv U-Konkrement på en tom etikett som därefter klistras på plaströret/plasthylsan.

Hantering: Urinkonkrementet/-en (stenarna/stenen) läggs i plaströr eller plasthylsa med lock.

Förvaring: Förvaras i rumstemperatur och transporteras med nästkommande transport till laboratoriet.

Svarsrutiner: Analysen ingår ej i akutsortimentet
Analysen utförs rutinmässigt en gång per vecka

Kostnad: 375 kr för betalande kunder

 

Kim Ekblom

Jennifer Lassen

Ebba Engsund

Relaterade nyheter

Uppgradering av Urisys medför förändrade gränser för Combur 10

19 augusti 2019

2019-08-19 Detektionsgräns urinsticka Combur 10, pdf, öppnas i nytt fönster

Införande av ny analys: S-S 100 B

28 maj 2019

S-S 100 B analyseras fr o m 2019-06-04 på Kliniskt kemiska laboratoriet i Växjö och i Ljungby.

Sjukresa vid provtagning

24 maj 2019

För provtagning på Kliniskt kemiska laboratoriet vid sjukhusen i Växjö och Ljungby kan sjukresa med Serviceresor alternativt reseersättning för privat bil endast beviljas i samband med provtagning där...

Lab. medd. Tekniska problem

2 maj 2019

Tekniska problem med vissa endokrinologiska analyser