Fler nyheter

23 april 2019

Lab.medd. Nytt referensintervall för P-Fibrinogen 2019-04-24

Vi inför ett nytt referensintervall för P-Fibrinogen som är bättre anpassat för vår mätmetod.

 

Nytt referensintervall:

1,8 - 3,5 g/L

 

Kim Ekblom

Susanna Jonsson

Relaterade nyheter

ASAT utgår ur leverstatus

19 september 2019

P-ASAT används allt för ofta parallellt med P-ALAT som en leverskademarkör. P-ASAT bör inte användas som ett förstahandsprov, då det sällan tillför mer klinisk information än vad P-ALAT gör. I Region...

Påminnelse

16 september 2019

P-TSH (Tyrotropin), P-T4, fritt

Lab.medd Förhöjt tröskelvärde

12 september 2019

Förhöjt tröskelvärde för biotininterferens gällande P-TSH

Lab. medd. Reservrutin, remiss och svar

2 september 2019

Reservrutin, remiss och svar, Klinisk kemi och transfusionsmedicin vid driftstopp i Cambio Cosmic.