Fler nyheter

23 april 2019

Lab.medd. Nytt referensintervall för P-Fibrinogen 2019-04-24

Vi inför ett nytt referensintervall för P-Fibrinogen som är bättre anpassat för vår mätmetod.

 

Nytt referensintervall:

1,8 - 3,5 g/L

 

Kim Ekblom

Susanna Jonsson

Relaterade nyheter

Införande av ny analys: S-S 100 B

28 maj 2019

S-S 100 B analyseras fr o m 2019-06-04 på Kliniskt kemiska laboratoriet i Växjö och i Ljungby.

Sjukresa vid provtagning

24 maj 2019

För provtagning på Kliniskt kemiska laboratoriet vid sjukhusen i Växjö och Ljungby kan sjukresa med Serviceresor alternativt reseersättning för privat bil endast beviljas i samband med provtagning där...

Lab.medd Urinkonkrement

21 maj 2019

Ny analysmetod för U-Konkrement

Lab. medd. Tekniska problem

2 maj 2019

Tekniska problem med vissa endokrinologiska analyser