Fler nyheter

22 mars 2019

Lab.meddelande Att observera vid sökning på patients blodgrupp-BAStest i InterInfo

Relaterade nyheter

Driftavbrott i ProSang och InterInfo på Transfusionsmedicin

30 november 2018

Måndag 2018-12-10 mellan kl. 09:00 – ca 13:00 kommer det att vara ett driftavbrott i InterInfo och ProSang pga. uppdatering till ny version. Transfusionsmedicin har väl dokumenterade reservrutiner, me...

Driftavbrott på Transfusionsmedicin

30 oktober 2018

Torsdag 2018-11-01 mellan kl. 13:00 – ca 14:00 kommer det vara ett kortare driftavbrott i InterInfo/ProSang pga. ett tekniskt systemunderhåll.