Fler nyheter

27 september 2019

Läkemedel mot sur mage som innehåller ranitidin återkallas

Som en tillfällig försiktighetsåtgärd återkallas samtliga perorala läkemedel som innehåller ranitidin från marknaden. Det finns ingen akut risk för patienters hälsa. Ranitidin säljs både på recept och receptfritt.

Efter att tester visat att läkemedel med ranitidin från flera tillverkare innehåller små mängder av N-nitrosodimetylamin (NDMA), ett sannolikt cancerframkallande ämne, dras alla perorala ranitidin-läkemedel in från apotek och dagligvaruhandel.

Indragningen görs som en tillfällig försiktighetsåtgärd medan förekomsten och riskerna med NDMA utreds på Europanivå. Det finns ingen akut risk för patienters hälsa. 

Ranitidin (en H2-blockerare) minskar produktionen av magsyra och används för att behandla t ex halsbränna och sura uppstötningar.

Alternativa läkemedel kan vara t ex Novaluzid, Pepcid, Gaviscon eller en protonpumpshämmare. Val av alternativ beror på patientens indikation för behandling.

Informationsbrev om indragningen från Läkemedelsverket till hälso- och sjukvården

Mer information hos Läkemedelsverket

Relaterade nyheter

Rekommenderade läkemedel 2020

23 januari 2020

Nytt år innebär nya läkemedelsrekommendationer i Kronoberg.

Nyhetsbrev januari från medicinska kommittén/läkemedelskommittén

22 januari 2020

Läkemedelsnotiser och annan information för hälso- och sjukvårdspersonal.

Utökad yrkeskod för Pascal

9 januari 2020

För att kunna använda Pascal behöver alla ej legitimerade läkare och ej legitimerad personal som förbereder och hanterar dospatientuppgifter, en speciell utökad yrkeskod. Denna behövs utöver SITHS-kor...

Nyhetsbrev december från medicinska kommittén/läkemedelskommittén

18 december 2019

Läkemedelsnotiser och annan information för hälso- och sjukvårdspersonal.