Fler nyheter

2 oktober 2019

Läkemedelslistan i stående format

Från och med den 7 oktober finns läkemedelslistan i ett nytt stående format.

Förvaltningsgruppen för läkemedelsmodulen har tillsammans med IT tagit fram en ny layout av läkemedelslistan. Detta för att få en lista som är mer tydlig och lätt för patienten att förstå.

Väsentliga ändringar som har gjorts: 

  • Stående format
  • Information tillagd att läkemedel kan bytas ut på apotek och få ett annat namn
  • Överflödig information har tagits bort under rubrik läkemedel och läkemedelsnamnet framgår tydligare. 
  • Pausade läkemedel kommer under en egen rubrik, där pausad står under doseringen.
  • Tydligare utformning av observanda vid feber, kräkning och diarré. 

 

Relaterade nyheter

Nyhetsbrev oktober från medicinska kommittén/läkemedelskommittén

2 oktober 2019

Läkemedelsnotiser och annan information för hälso- och sjukvårdspersonal.

Läkemedel mot sur mage som innehåller ranitidin återkallas

27 september 2019

Som en tillfällig försiktighetsåtgärd återkallas samtliga perorala läkemedel som innehåller ranitidin från marknaden. Det finns ingen akut risk för patienters hälsa. Ranitidin säljs både på recept och...

Byte från Mycamine till Cancidas

27 september 2019

Ny förstahandsrekommendation vid invasiv svampinfektion

Brist på Aciclovir infusionsvätska

25 september 2019

Aciclovir Pfizer koncentrat till infusionsvätska 25mg/ml 5 x 10 ml (250mg) och 5 x 20 ml (500mg) är restnoterade och förväntas preliminärt åter början av december.