Fler nyheter

2 oktober 2019

Läkemedelslistan i stående format

Från och med den 7 oktober finns läkemedelslistan i ett nytt stående format.

Förvaltningsgruppen för läkemedelsmodulen har tillsammans med IT tagit fram en ny layout av läkemedelslistan. Detta för att få en lista som är mer tydlig och lätt för patienten att förstå.

Väsentliga ändringar som har gjorts: 

  • Stående format
  • Information tillagd att läkemedel kan bytas ut på apotek och få ett annat namn
  • Överflödig information har tagits bort under rubrik läkemedel och läkemedelsnamnet framgår tydligare. 
  • Pausade läkemedel kommer under en egen rubrik, där pausad står under doseringen.
  • Tydligare utformning av observanda vid feber, kräkning och diarré. 

 

Relaterade nyheter

Rekommenderade läkemedel 2020

23 januari 2020

Nytt år innebär nya läkemedelsrekommendationer i Kronoberg.

Nyhetsbrev januari från medicinska kommittén/läkemedelskommittén

22 januari 2020

Läkemedelsnotiser och annan information för hälso- och sjukvårdspersonal.

Utökad yrkeskod för Pascal

9 januari 2020

För att kunna använda Pascal behöver alla ej legitimerade läkare och ej legitimerad personal som förbereder och hanterar dospatientuppgifter, en speciell utökad yrkeskod. Denna behövs utöver SITHS-kor...

Nyhetsbrev december från medicinska kommittén/läkemedelskommittén

18 december 2019

Läkemedelsnotiser och annan information för hälso- och sjukvårdspersonal.