Fler nyheter

5 mars 2019

Lansetter - ersättningsprodukter

Viktig information om färgkodningen på de tillfälliga ersättningslansetterna.

Relaterade nyheter

10 år med Fysisk aktivitet på recept (FaR)

22 mars 2019

Fysisk aktivitet har stor påverkan, inte bara på individen utan också på hälso- och sjukvården och samhället i stort. Region Kronoberg arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för ökad fysisk akti...

Uppgradering av Cosmic

1 mars 2019

1-2 mars genomförs en större uppgradering av Cosmic vilket leder till ett planerat driftavbrott. Reservrutiner ska användas.

Nyhetsbrev februari från medicinska kommittén/läkemedelskommittén

27 februari 2019

Läkemedelsnotiser och annan information för hälso- och sjukvårdspersonal.

Få överbeläggningar på sjukhusen i Kronoberg

20 februari 2019

Under 2018 minskade Region Kronoberg andelen överbeläggningar från 4.1 procent till 2.7 procent. Därmed är Kronoberg en utav regionerna i landet som har minst överbeläggningar.