Fler nyheter

9 juli 2019

Brist på litium (Lithionit) - uppdatering

Uppdatering 2019-07-11: Delleveranser av Lithionit förväntas inom de närmsta dagarna och sedan är ytterligare leveranser på väg. Läkemedelsverket har beslutat att läkemedel med litium får expedieras mot recept med stöd av en generell licens. Apotekstjänst ber i dagsläget förskrivare att avvakta med att ändra förskrivningar till Litarex.

Information från Läkemedelsverket angående generell licens för litium.

Lithionit, depottablett 42 mg (6 mmol) är restnoterad. Enligt tillverkaren beror restnoteringen på brist av den aktiva substansen litiumsulfat.

Preliminärt leveransdatum är mitten av augusti. Leverans av mindre mängder kan förekomma även innan dess. Lithionit kan ännu finnas kvar på vissa apotek.

Det finns ingen ersättningsprodukt på svenska marknaden, varför ställningstagande behöver tas till annan behandling under denna period.

Licensalternativ är Litarex (litiumcitrat). Ytterligare licensläkemedel, Litiumkarbonat 300 mg, kan finnas att tillgå.

En licensmotivering per patient behöver skickas in elektroniskt via eHälsomyndigheten/KLAS. Läkemedelsverket undersöker möjligheten att ge dispens för regionlicens för receptförskrivning.
Vi uppdaterar denna information så fort besked kommer.

Uppgifter för licensansökan

Preparatets namn: Litarex

Läkemedelsform: Depottablett

Läkemedelsstyrka: 42 mg (6 mmol), 100 tabletter

Tillståndsinnehavare eller motsvarande: Actavis Group PTC, Island

Varunummer: 765478

Dosdispenserade läkemedel

Om patienten har dosdispenserade läkemedel bör ordinationen ses över omedelbart och ändras till alternativt läkemedel. Apotekstjänst lager av Lithionit är beräknat att räcka till fredag 19 juli. Det innebär att dosrullar som produceras fr o m måndag 22 juli levereras utan Lithionit.
Obs att även här måste  licensmotivering skickas in via KLAS för att patienten ska kunna få Litarex i sina dospåsar.

När Lithionit depottablett åter finns tillgänglig på marknaden kommer inte ordinationen automatiskt återgå till detta preparat. Det är förskrivande läkares ansvar att vid behov återinsätta Lithionit.

Relaterade nyheter

Tillfälligt ändrade leveransdagar för dosexpedierade läkemedel

21 november 2019

Med anledning av röda dagar under jul- och nyårshelgen kommer regionens leverantör av dosexpedierade läkemedel (Apotekstjänst) att tillfälligt ändra leveranstiderna.

Röntgen har minskat väntetiderna

21 november 2019

Under hösten har röntgenkliniken i Region Kronoberg minskat väntetiderna till alla sina undersökningar. Det innebär att patienter snabbare får komma till undersökning och i förlängningen att man snabb...

Nyhetsbrev november från medicinska kommittén/läkemedelskommittén

20 november 2019

Läkemedelsnotiser och annan information för hälso- och sjukvårdspersonal.

Läkemedelslistan i stående format

2 oktober 2019

Från och med den 7 oktober finns läkemedelslistan i ett nytt stående format.