Fler nyheter

9 juli 2019

Brist på litium (Lithionit) - uppdatering

Uppdatering 2019-07-11: Delleveranser av Lithionit förväntas inom de närmsta dagarna och sedan är ytterligare leveranser på väg. Läkemedelsverket har beslutat att läkemedel med litium får expedieras mot recept med stöd av en generell licens. Apotekstjänst ber i dagsläget förskrivare att avvakta med att ändra förskrivningar till Litarex.

Information från Läkemedelsverket angående generell licens för litium.

Lithionit, depottablett 42 mg (6 mmol) är restnoterad. Enligt tillverkaren beror restnoteringen på brist av den aktiva substansen litiumsulfat.

Preliminärt leveransdatum är mitten av augusti. Leverans av mindre mängder kan förekomma även innan dess. Lithionit kan ännu finnas kvar på vissa apotek.

Det finns ingen ersättningsprodukt på svenska marknaden, varför ställningstagande behöver tas till annan behandling under denna period.

Licensalternativ är Litarex (litiumcitrat). Ytterligare licensläkemedel, Litiumkarbonat 300 mg, kan finnas att tillgå.

En licensmotivering per patient behöver skickas in elektroniskt via eHälsomyndigheten/KLAS. Läkemedelsverket undersöker möjligheten att ge dispens för regionlicens för receptförskrivning.
Vi uppdaterar denna information så fort besked kommer.

Uppgifter för licensansökan

Preparatets namn: Litarex

Läkemedelsform: Depottablett

Läkemedelsstyrka: 42 mg (6 mmol), 100 tabletter

Tillståndsinnehavare eller motsvarande: Actavis Group PTC, Island

Varunummer: 765478

Dosdispenserade läkemedel

Om patienten har dosdispenserade läkemedel bör ordinationen ses över omedelbart och ändras till alternativt läkemedel. Apotekstjänst lager av Lithionit är beräknat att räcka till fredag 19 juli. Det innebär att dosrullar som produceras fr o m måndag 22 juli levereras utan Lithionit.
Obs att även här måste  licensmotivering skickas in via KLAS för att patienten ska kunna få Litarex i sina dospåsar.

När Lithionit depottablett åter finns tillgänglig på marknaden kommer inte ordinationen automatiskt återgå till detta preparat. Det är förskrivande läkares ansvar att vid behov återinsätta Lithionit.

Relaterade nyheter

Vancomycin åter tillgängligt

11 juli 2019

Det har under en tid varit brist på Vancomycin infusionsvätska. Läkemedelsverket har nu gett företaget dispens att leverera Vancomycin i finländsk förpackning.

Cancerstiftelsen i Kronobergs län utlyser stipendium för forskning och utveckling

11 juli 2019

För tionde gången delar Cancerstiftelsen i Kronobergs län ut ett stipendium på 150 000 kronor, till någon eller några som genom forskning och utveckling inom cancerområdet når resultat som kan få stor...

Kajos (kalium) är restnoterat

28 juni 2019

Kajos (kaliumcitrat) oral lösning är restnoterad och beräknas vara tillgänglig först i slutet av juli.

Brist på Vancomycin infusionsvätska

14 juni 2019

För närvarande är det stora leveransproblem för Vancomycin infusionsvätska (500 mg och 1 g).