Fler nyheter

22 november 2019

Medarbetare erbjuds vaccination mot influensa

Region Kronoberg erbjuder all personal som träffar patienter regelbundet kostnadsfri influensavaccination inför influensasäsongen 2019. Vaccinationstiderna bifogas nedan.

Vaccineringen erbjuds all vårdpersonal samt personalgrupper som träffar patienter regelbundet, exempelvis transportörer, servicevärdar och lokalvårdare. Detta för att minska risken att patienter smittas i vården.

Under november och december kommer en sjuksköterska och en sekreterare från infektionskliniken att besöka vårdavdelningar och mottagningar på sjukhusen och erbjuda influensavaccination. De personalgrupper som tillfälligt är på plats vid vaccinationstillfället erbjuds att vaccinera sig samtidigt som vårdpersonalen på avdelningen/mottagningen.

Personal på vårdcentraler som önskar vaccinera sig gör det lämpligen i samband med ordinarie influensavaccinationstider på sin enhet.

Medarbetaren behöver fylla i en kort hälsodeklaration innan vaccinationen.

Denna säsong är Vaxigrip Tetra upphandlat i Region Kronoberg. Vaccinet innehåller fyra olika virusstammar som förhoppningsvis skall leda till bättre skyddseffekt. I övrigt är det uppbyggt på samma sätt som tidigare säsongsvaccin.

Vaccinationstider CLV, LL och Sigfridsområdet, pdf, öppnas i nytt fönster

Hälsodeklaration, pdf, öppnas i nytt fönster

Drop in på infektionsmottagningen

Den som inte har möjlighet att vaccinera sig under anvisade tider kan söka upp sjuksköterskan på någon annan enhet. Annars är man välkommen till drop in-besök på infektionsmottagningen den 11 december klockan 13-15.30.

Influensakampanj 2019

Influensakampanjen som riktar sig till invånarna i Kronoberg startar tisdag 19 november. I kampanjen skickas det brev hem till alla som har fyllt 65 år. Dessutom görs reklam i dagstidningar, på 1177.se, i sociala medier och skärmar på vårdcentraler, bussar samt flygplatsen.