Fler nyheter

30 oktober 2018

Driftavbrott på Transfusionsmedicin

Torsdag 2018-11-01 mellan kl. 13:00 – ca 14:00 kommer det vara ett kortare driftavbrott i InterInfo/ProSang pga. ett tekniskt systemunderhåll.

Endast akuta prover kommer analyseras under tiden.

Transfusionsmedicin har väl dokumenterade reservrutiner, men driftavbrottet kan medföra viss risk för förlängda svarstider. Vi hoppas på förståelse om vårt manuella arbetssätt under tiden medför förseningar.

Kontakt

Linda Olsson

Jimmy Holmberg

Relaterade nyheter

Lab.meddelande Att observera vid sökning på patients blodgrupp-BAStest i InterInfo

22 mars 2019

Att observera vid sökning på patients blodgrupp/BAS-test i InterInfo, pdf, öppnas i nytt fönster

Driftavbrott i ProSang och InterInfo på Transfusionsmedicin

30 november 2018

Måndag 2018-12-10 mellan kl. 09:00 – ca 13:00 kommer det att vara ett driftavbrott i InterInfo och ProSang pga. uppdatering till ny version. Transfusionsmedicin har väl dokumenterade reservrutiner, me...