Fler nyheter

22 januari 2019

Nedstängning av mellanlagret av läkemedelsordinationer överflyttade från den tidigare versionen av Cosmic

Torsdag 17/1 påbörjades nedstängningen av det så kallade mellanlagret av läkemedelsordinationer överflyttade från den tidigare versionen av Cambio Cosmic. Uppdatering 22/1: Arbetet kommer att ta längre tid än vad som först beräknades och fortskrider nu kvällstid för att inte belasta prestandan i Cambio Cosmic och beräknas vara klart under april 2019.

De ordinationer som ännu inte blivit aktivt överförda eller avslutade kommer i och med detta att flyttas över till "Läkemedelslista gammal" och fliken "Tidigare ordination". Utsättningsorsaken kommer att anges som "Ordinationen automatiskt överförd fr mellanlagret". För att inte belasta den ordinarie driften kommer arbetet att köras ca 2 timmar varje kväll och det beräknas vara slutfört under v 8. Arbetet kommer inte att påverka användarna. 

Relaterade nyheter

Utskrift av doseringsschema

16 april 2019

Nu är utskriften av doseringsschema från Utkorgen i Cambio Cosmic korrigerad och går att använda igen.

Superanvändare Cosmic – en superviktig roll

4 mars 2019

Cosmic är ett IT-system i ständig förändring. Små och stora uppdateringar samt lösningar av problem tillhör vardagen.

Problem med vissa blanketter i Cosmic efter uppgraderingen

2 mars 2019

Efter uppgraderingen av Cosmic 1-2 mars kan tyvärr ett fel uppkomma i systemet. Felet berör brev och blanketter och innebär att text hamnar utanför textfältet.

Uppgradering av Cosmic

1 mars 2019

1-2 mars genomförs en större uppgradering av Cosmic vilket leder till ett planerat driftavbrott. Reservrutiner ska användas.