Fler nyheter

22 januari 2019

Nedstängning av mellanlagret av läkemedelsordinationer överflyttade från den tidigare versionen av Cosmic

Torsdag 17/1 påbörjades nedstängningen av det så kallade mellanlagret av läkemedelsordinationer överflyttade från den tidigare versionen av Cambio Cosmic. Uppdatering 22/1: Arbetet kommer att ta längre tid än vad som först beräknades och fortskrider nu kvällstid för att inte belasta prestandan i Cambio Cosmic och beräknas vara klart under april 2019.

De ordinationer som ännu inte blivit aktivt överförda eller avslutade kommer i och med detta att flyttas över till "Läkemedelslista gammal" och fliken "Tidigare ordination". Utsättningsorsaken kommer att anges som "Ordinationen automatiskt överförd fr mellanlagret". För att inte belasta den ordinarie driften kommer arbetet att köras ca 2 timmar varje kväll och det beräknas vara slutfört under v 8. Arbetet kommer inte att påverka användarna. 

Relaterade nyheter

Ny fras i Cosmic "infej"

16 maj 2019

Ny fras finns nu som kan användas när en infusion avslutas i efterhand. Frasen är infej följt av Entertryckning. Då skapas texten "Infusionen ej avslutad vid rätt tillfälle, infunderad dos kan därför...

Förtydligande om nya ikonen DOS i Cambio Cosmic

13 maj 2019

Ikonen DOS visas i patientlisten för en patient om: användaren har rättigheten att se informationen, dvs tillhör legitimerad yrkesgrupp att patienten har registrerad info hos eHälsomyndigheten, dvs ä...

Ändrade utdelningstider i Cambio Cosmic

8 maj 2019

Vi har ändrade tider för ordination av läkemedel x4. Från och med 10 maj 2019 kommer utdelningstiderna för läkemedel som ordineras x4 att vara klockan 07.00, 12.00, 17.00 och 22.00. Läkemedel som är v...

Utskrift av doseringsschema

16 april 2019

Nu är utskriften av doseringsschema från Utkorgen i Cambio Cosmic korrigerad och går att använda igen.