Fler nyheter

1 april 2019

Nu är nya gammakameran på plats och i drift

De två tidigare gammakamerorna är nu utbytta mot en ny.

Bytet har inneburit en något stökig period med ett bygg- och rivningsarbete samt tillfälliga ändringar i rutiner. Nu är arbetet med installationen klar och sedan några veckor tillbaka kallas patienter till undersökning på den nya kameran.

Den nya gammakameran är placerad på plan 1 på strålbehandlingen.

Relaterade nyheter

Vancomycin åter tillgängligt

11 juli 2019

Det har under en tid varit brist på Vancomycin infusionsvätska. Läkemedelsverket har nu gett företaget dispens att leverera Vancomycin i finländsk förpackning.

Cancerstiftelsen i Kronobergs län utlyser stipendium för forskning och utveckling

11 juli 2019

För tionde gången delar Cancerstiftelsen i Kronobergs län ut ett stipendium på 150 000 kronor, till någon eller några som genom forskning och utveckling inom cancerområdet når resultat som kan få stor...

Brist på litium (Lithionit) - uppdatering

9 juli 2019

Uppdatering 2019-07-11: Delleveranser av Lithionit förväntas inom de närmsta dagarna och sedan är ytterligare leveranser på väg. Läkemedelsverket har beslutat att läkemedel med litium får expedieras...

Kajos (kalium) är restnoterat

28 juni 2019

Kajos (kaliumcitrat) oral lösning är restnoterad och beräknas vara tillgänglig först i slutet av juli.