Fler nyheter

1 april 2019

Nu är nya gammakameran på plats och i drift

De två tidigare gammakamerorna är nu utbytta mot en ny.

Bytet har inneburit en något stökig period med ett bygg- och rivningsarbete samt tillfälliga ändringar i rutiner. Nu är arbetet med installationen klar och sedan några veckor tillbaka kallas patienter till undersökning på den nya kameran.

Den nya gammakameran är placerad på plan 1 på strålbehandlingen.

Relaterade nyheter

Brist på Vancomycin infusionsvätska

14 juni 2019

För närvarande är det stora leveransproblem för Vancomycin infusionsvätska (500 mg och 1 g).

Nyhetsbrev juni från medicinska kommittén/läkemedelskommittén

13 juni 2019

Läkemedelsnotiser och annan information för hälso- och sjukvårdspersonal.

Infektionskliniken tar över hantering av blodburen smitta

28 maj 2019

Inom Region Kronoberg drabbas ca 100-150 personer årligen av skador med risk för blodburen smitta. För att kvalitetssäkra hanteringen kommer infektionskliniken från 1 juni 2019 att ansvara för provtag...

Driftavbrott – Akutlarm och överfallslarm - CLV

21 maj 2019

Tid för driftavbrott: Fredag 2019-02-24 kl 09.00 – 10.00. Gäller enbart Centrallasarettet Växjö (gäller inte Ljungby lasarettet eller Sigfridsområdet Växjö)