Fler nyheter

5 maj 2020

Ny analys: B-Lymfocyter Covid-19

Vid Covid-19 infektion förekommer en ökad frekvens felmeddelanden vid analys av B-Diff, maskin, vilket innebär att manuell differentialräkning måste göras.

Då antalet lymfocyter kan vara av kliniskt intresse vid Covid-19 infektion, införs nu analysen B-Lymfocyter Covid-19. Detta möjliggör, i de flesta fall, snabbt svar även under jourtid. Svaret är dock något mindre tillförlitligt.

B-Lymfocyter Covid-19 måste beställs med separat remiss (eget RID-nummer) i Cambio Cosmic och analyseras på ett eget EDTA-rör (lila kork). Blodstatus och B-Diff måste beställas på annan remiss och annat rör än B-Lymfocyter Covid-19.

Analysen införs 2020-05-05.

Kim Ekblom

Överläkare, klinisk kemi och transfusionsmedicin

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 74 50

Sylwia Joelsson

Områdesansvarig

  • E-post: Det här är en e-postadress

Relaterade nyheter

Analys av Somatotropin (GH) i Växjö

16 april 2020

Tillväxthormon: Somatotropin (GH) kommer fr.o.m. 2020-04-21 att analyseras på Kliniskt kemiska laboratoriet i Växjö. Vi har tidigare skickat dessa analyser till Skåne, som har samma metod som vi nu in...

Förlängda svarstider för Lkc-HLA-B27-antigen

3 april 2020

Vår underleverantör för analysen Lkc-HLA-B27-antigen har meddelat att svarstiderna är kraftigt förlängda på grund av reagensbrist. För analysen behövs delvis samma reagens som för diagnostik av Covid-...

Skillnader i HbA1c-svar

19 mars 2020

Sedan en tid tillbaka ger laboratoriets rutinmetod (Variant Turbo, BioRad) för HbA1c högre analyssvar än den patientnära metoden DCA Vantage. Det har uppmärksammats nationellt och arbete pågår för att...

Påminnelse angående Specifikt IgE mot födoämnesantigen

16 mars 2020

Specifika IgE-tester för födoämnesallergier är generellt svåra att tolka på grund av korsreaktioner. Vi vill påminna om att det finns ett beslut om att enbart läkare på barnkliniken, samt läkare som h...