Fler nyheter

16 maj 2019

Ny fras i Cosmic "infej"

Ny fras finns nu som kan användas när en infusion avslutas i efterhand. Frasen är infej följt av Entertryckning. Då skapas texten "Infusionen ej avslutad vid rätt tillfälle, infunderad dos kan därför vara inkorrekt.

  1. Högerklicka på infusionens "linje" i Utdelningsvyn, välj Avsluta.
  2. Ange den volym som står angiven i ordinationen.
  3. Skriv i frasen infej i kommentarsfältet, tryck Enter
  4. Tryck Avsluta

För att undvika att denna ska behöva användas i efterhand är självfallet att infusionen avslutas korrekt i samband med infusionstillfället.

Bilden saknar en alternativtext.
Bilden saknar en alternativtext.

Relaterade nyheter

Cosmic utbildningsmiljöer byter namn

5 juli 2019

Cosmic utbildningsmiljöer byter namn

Underhåll i Cosmic utbildningsmiljö

28 juni 2019

Underhållsarbete av Cosmic utbildningsmiljöer under sommaren.

Förtydligande om nya ikonen DOS i Cambio Cosmic

13 maj 2019

Ikonen DOS visas i patientlisten för en patient om: användaren har rättigheten att se informationen, dvs tillhör legitimerad yrkesgrupp att patienten har registrerad info hos eHälsomyndigheten, dvs ä...

Ändrade utdelningstider i Cambio Cosmic

8 maj 2019

Vi har ändrade tider för ordination av läkemedel x4. Från och med 10 maj 2019 kommer utdelningstiderna för läkemedel som ordineras x4 att vara klockan 07.00, 12.00, 17.00 och 22.00. Läkemedel som är v...