Fler nyheter

6 december 2018

Ny riktlinje för bättre vårddokumentation

Säker dokumentation är en del av en säker vård. Den nya riktlinjen ger ett bättre stöd för att vi ska dokumentera rätt. Det kommer att spara tid i vården, och tid finns det ont om, säger Per-Henrik Nilsson, hälso- och sjukvårdsdirektör. 

Nu är det dessutom många patienter som läser sin journal via nätet. Då är det extra viktigt att den är tydlig och tillgänglig. Den nya riktlinjen för vårddokumentation ska ses som en övergripande riktlinje. I den framgår det tydligt varför vi dokumenterar vad och hur.

Fram till nu har mycket tid i vården använts för dokumentation, men ändå har vi inte riktigt nått fram till en helt och hållet patientsäker dokumentation, säger Per-Henrik Nilsson. I en sådan ska man snabbt kunna lämna och hitta rätt information vid ett och samma tillfälle. Man ska också sträva efter att undvika att dokumentera dubbelt, på fel plats och under fel sökord.

Dubbel nytta

Förhoppningen är att vi i framtiden ser en mycket mer användarvänlig patientjournal, både för journalföraren och för patienten. Det är ett stort plus för vården att patienten nu i allt större utsträckning läser sin journal via webben, eftersom behandlingsresultat blir bättre med välinformerade patienter. För till exempel patienter med kroniska sjukdomar är det guld värt att kunna hålla koll på sin hälsa genom att följa journalanteckningar, provresultat och behandlingar.

Det är alltså stora fördelar för alla inblandade, vårdgivare, journalförare och patienter och en extra bonus är tidsbesparingen, säger Per-Henrik Nilsson.

Rätt och rimligt

Förutom att journalen ska innehålla adekvat information, information på rätt ställe och tydligt formulerad information finns det också nationella lagar och författningar att följa. Det är vårdenheternas chefer som ansvarar för att se till att dessa följs men samtidigt att tiden som läggs på dokumentation är rimlig.

I och med den nya riktlinjen får chefer ett stöd att ta del av. Man kan göra egenkontroller av dokumentationen på sin enhet och se om man jobbar i enlighet med riktlinjen. Det här är en stor förbättringsmöjlighet, och det är viktigt att chefer engagerar sig i frågan. Dels för att det är en fråga om patientsäkerhet och dels för att det är ett sätt att spara tid i vården.

Regiongemensam riktlinje för vårddokumentation

DRIV – Dokumentera rätt i vården

Kontaktperson Det här är en e-postadress, tel 0709 844307

Relaterade nyheter

Besöksrekord på Handledarens dag

18 april 2019

Måndagen 15 april arrangerade Vård- och omsorgscollege Kronoberg för sjätte året i rad Handledarens dag i Växjö Konserthus. Närmare 500 personer med spetskompetens inom vård och omsorg slöt samman för...

Nyhetsbrev april från medicinska kommittén/läkemedelskommittén

17 april 2019

Läkemedelsnotiser och annan information för hälso- och sjukvårdspersonal.

Forskningsmedel till vård och hälsa i Kronoberg

12 april 2019

Kronoberg får del av Familjen Kamprads stiftelse stöd till forskare som har enkla lösningar på komplexa problem i sjukvården.

Nu är nya gammakameran på plats och i drift

1 april 2019

De två tidigare gammakamerorna är nu utbytta mot en ny.