Fler nyheter

6 december 2018

Ny riktlinje för bättre vårddokumentation

Säker dokumentation är en del av en säker vård. Den nya riktlinjen ger ett bättre stöd för att vi ska dokumentera rätt. Det kommer att spara tid i vården, och tid finns det ont om, säger Per-Henrik Nilsson, hälso- och sjukvårdsdirektör. 

Nu är det dessutom många patienter som läser sin journal via nätet. Då är det extra viktigt att den är tydlig och tillgänglig. Den nya riktlinjen för vårddokumentation ska ses som en övergripande riktlinje. I den framgår det tydligt varför vi dokumenterar vad och hur.

Fram till nu har mycket tid i vården använts för dokumentation, men ändå har vi inte riktigt nått fram till en helt och hållet patientsäker dokumentation, säger Per-Henrik Nilsson. I en sådan ska man snabbt kunna lämna och hitta rätt information vid ett och samma tillfälle. Man ska också sträva efter att undvika att dokumentera dubbelt, på fel plats och under fel sökord.

Dubbel nytta

Förhoppningen är att vi i framtiden ser en mycket mer användarvänlig patientjournal, både för journalföraren och för patienten. Det är ett stort plus för vården att patienten nu i allt större utsträckning läser sin journal via webben, eftersom behandlingsresultat blir bättre med välinformerade patienter. För till exempel patienter med kroniska sjukdomar är det guld värt att kunna hålla koll på sin hälsa genom att följa journalanteckningar, provresultat och behandlingar.

Det är alltså stora fördelar för alla inblandade, vårdgivare, journalförare och patienter och en extra bonus är tidsbesparingen, säger Per-Henrik Nilsson.

Rätt och rimligt

Förutom att journalen ska innehålla adekvat information, information på rätt ställe och tydligt formulerad information finns det också nationella lagar och författningar att följa. Det är vårdenheternas chefer som ansvarar för att se till att dessa följs men samtidigt att tiden som läggs på dokumentation är rimlig.

I och med den nya riktlinjen får chefer ett stöd att ta del av. Man kan göra egenkontroller av dokumentationen på sin enhet och se om man jobbar i enlighet med riktlinjen. Det här är en stor förbättringsmöjlighet, och det är viktigt att chefer engagerar sig i frågan. Dels för att det är en fråga om patientsäkerhet och dels för att det är ett sätt att spara tid i vården.

Regiongemensam riktlinje för vårddokumentation

DRIV – Dokumentera rätt i vården

Kontaktperson Det här är en e-postadress, tel 0709 844307

Relaterade nyheter

1 januari behöver patienten intyg från vården för att boka servicebil

10 december 2018

Regionfullmäktige i Region Kronoberg har fattat beslut om ett nytt regelverk för sjukresor, som börjar gälla 1 januari 2019. Nytt är att patienter som har behov av sjukresa med servicebil först ska ri...

Influensavaccinet är slut, inställd vaccination av personal

30 november 2018

Tyvärr så kan vi inte erbjuda mer vaccination då vaccinet har tagit slut och vi räknar inte med att få in något nytt.

Brist på influensa- och pneumokockvaccin

20 november 2018

Vaxigrip Tetra ersätts av Influvac Tetra vid beställning.

Lasarettsrehab stängt eftermiddagen den 21 nov

14 november 2018

Eftermiddagen den 21 november har lasarettsrehab stängt för en gemensam utbildning.