Fler nyheter

11 december 2018

Ny rutin för NEWS2 från och med 1 februari 2019

Bedömningsskalan NEWS2 har nu godkänts samt en obstetrisk skala ONEWS som vi ska införa i Region Kronoberg från och med 1 februari 2019.

Vi kommer att ta bort journaltabellen för NEWS2-dokumentationen och lägga in alla vitalparametrarna direkt i patientöversikten under "Kliniska parametrar".

Det kommer anordnas informationsmöten enligt drop in på båda sjukhusen. Informationen tar ca 30 min vid varje tillfälle.

Datum och tider

CLV Poseidon
16/1 13.00, 14.00, 15.00
17/1 13.00, 14.00, 15.00
21/1 13.00, 14.00, 1500
22/1 13.00, 14.00, 15.00

Ljungby Galaxen
8/1 13.00, 14.00, 15.00
9/1 13.00, 14.00, 15.00

Kontaktpersoner vid frågor

Kerstin Cesar eller Martina Blennmyr

Telefonnummer: 9622

E-post:
Det här är en e-postadress

Det här är en e-postadress