Fler nyheter

6 september 2019

Ny utbildning gör sjuksköterskor till endoskopister

Nu har du som är sjuksköterska möjlighet att vidareutbilda dig till endoskopist med bibehållen grundlön. I januari 2020 startar en uppdragsutbildning i gastrointestinal endoskopi på Blekinge Tekniska Högskola, BTH, i Karlskrona. Anmäl dig senast 20 oktober!

Utbildningen i gastro- och koloskopi är på två år. Studierna är på halvfart och motsvarar 60 högskolepoäng. Den teoretiska delen sker vid Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona och den praktiska delen på hemortssjukhuset.

Kravet är att man är legitimerad sjuksköterska, gärna med erfarenhet från endoskopi-, operations- eller kirurgiavdelning, men det är inget krav.

Det råder stor brist på endoskopister i hela Sverige. Traditionellt utförs gastroskopi och koloskopi av läkare, men eftersom många sjukhus har stora svårigheter att rekrytera endoskopister har Södra sjukvårdsregionen drivit på för att skapa den här utbildningen, säger Birger Pålsson, som är docent i kirurgi, verksam vid Regionalt Cancercentrum Syd och en av initiativtagarna.

Ökat behov av endoskopister

Det är flera anledningar till att behovet av endoskopister ökar. Endoskopi är den främsta diagnosmetoden för cancer och eftersom vi blir allt fler äldre, kommer fler att behöva undersökas. Endoskopin har även utvecklats, så att det går att göra alltmer, exempelvis mindre ingrepp.

Det här är den enda endoskopiutbildningen för sjuksköterskor i hela Sverige för närvarande, säger Birger Pålsson och berättar att de fått många förfrågningar från andra regioner.

Det finns 20 platser på utbildningen och sjuksköterskor inom Södra sjukvårdsregionen, det vill säga från Region Blekinge, Halland, Kronoberg och Skåne, har förtur.

Till anmälan

Relaterade nyheter

Nyhetsbrev oktober från medicinska kommittén/läkemedelskommittén

2 oktober 2019

Läkemedelsnotiser och annan information för hälso- och sjukvårdspersonal.

Våga vårda! - att möta och bemöta personer som lever med hiv

27 september 2019

Region Kronoberg och Noaks Ark Småland & Halland bjuder in till ett tillfälle för kompetensutveckling om HIV. Utbildningen belyser HIV ur både ett medicinskt perspektiv och ett omvårdnadsperspektiv.

Informationstillfällen om influensavaccinering

12 september 2019

Smittskyddsenheten bjuder in till en informationseftermiddag angående säsongsinfluensavaccineringen där vi bland annat går igenom:

Nyhetsbrev augusti från medicinska kommittén/läkemedelskommittén

30 augusti 2019

Läkemedelsnotiser och annan information för hälso- och sjukvårdspersonal.