Fler nyheter

6 september 2019

Ny utbildning gör sjuksköterskor till endoskopister

Nu har du som är sjuksköterska möjlighet att vidareutbilda dig till endoskopist med bibehållen grundlön. I januari 2020 startar en uppdragsutbildning i gastrointestinal endoskopi på Blekinge Tekniska Högskola, BTH, i Karlskrona. Anmäl dig senast 20 oktober!

Utbildningen i gastro- och koloskopi är på två år. Studierna är på halvfart och motsvarar 60 högskolepoäng. Den teoretiska delen sker vid Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona och den praktiska delen på hemortssjukhuset.

Kravet är att man är legitimerad sjuksköterska, gärna med erfarenhet från endoskopi-, operations- eller kirurgiavdelning, men det är inget krav.

Det råder stor brist på endoskopister i hela Sverige. Traditionellt utförs gastroskopi och koloskopi av läkare, men eftersom många sjukhus har stora svårigheter att rekrytera endoskopister har Södra sjukvårdsregionen drivit på för att skapa den här utbildningen, säger Birger Pålsson, som är docent i kirurgi, verksam vid Regionalt Cancercentrum Syd och en av initiativtagarna.

Ökat behov av endoskopister

Det är flera anledningar till att behovet av endoskopister ökar. Endoskopi är den främsta diagnosmetoden för cancer och eftersom vi blir allt fler äldre, kommer fler att behöva undersökas. Endoskopin har även utvecklats, så att det går att göra alltmer, exempelvis mindre ingrepp.

Det här är den enda endoskopiutbildningen för sjuksköterskor i hela Sverige för närvarande, säger Birger Pålsson och berättar att de fått många förfrågningar från andra regioner.

Det finns 20 platser på utbildningen och sjuksköterskor inom Södra sjukvårdsregionen, det vill säga från Region Blekinge, Halland, Kronoberg och Skåne, har förtur.

Till anmälan

Relaterade nyheter

Större uppgradering av Cosmic i vecka 11

14 januari 2020

Uppgraderingen, som innehåller flera nyheter i vårddokumentation och användargränssnitt, innebär ett längre driftavbrott. Alla Cosmicanvändare behöver ta del av filmer som presenterar de nya funktione...

Nyhetsbrev december från medicinska kommittén/läkemedelskommittén

18 december 2019

Läkemedelsnotiser och annan information för hälso- och sjukvårdspersonal.

Hur ska hälso- och sjukvården samverka kring barn internt och externt?

13 december 2019

Den 11 december träffades chefer och medarbetare i alla verksamheter som möter barn för att diskutera samverkansutmaningar.

Vårdrelaterade infektioner minskar

11 december 2019

Vårdrelaterade infektioner har under flera år varit ett fokuserat område inom hälso- och sjukvården i Region Kronoberg. Nu kommer resultaten: ett tydligt förbättrat resultat syns i mätningarna.