Fler nyheter

30 november 2018

Ny version av Cosmic

I samband med att en ny Cosmic-version lanseras i slutet av vecka 9 2019, behöver tid avsättas för att personalen ska få den utbildning som behövs.

En större uppgradering av Cosmic är inplanerad i slutet av vecka 9 2019. Uppgraderingen innehåller bland annat en ny Link-modul, som stöder den nya Samverkanslagen som trädde ikraft 1 januari 2018. Förändringarna i systemet innebär att användare av Cosmic behöver utbildning; dels i den nya funktionaliteten, dels i förändrade rutiner som påverkas av den nya lagen.

Det kommer att finnas utbildningar med olika inriktning:

  • Informationstillfällen om ny/ändrad funktionalitet i Cosmic (exkl Link). För superanvändare: informationstillfällen á 1,5 timma vid ett antal tillfällen, se nedan
  • Informationstillfällen Link-rutiner. För samtliga Link-användare: informationstillfällen á 1 timma 45 minuter vid ett antal tillfällen, se nedan.
  • E-learning ny funktionalitet Link. För samtliga Link-användare: e-learning kommer att finnas tillgänglig from 3 december 2018. E-learningen beräknas ta två timmar att gå igenom.

E-learningen ska genomföras innan man går på informationstillfället för Link-rutiner.

Förutom den nya Link-modulen innehåller uppgraderingen ny och förbättrad funktionalitet i Cosmic.

Kontakt

Funktionalitet Cosmic

Vis-support
IT-portalen, öppnas i nytt fönster
Telefon: 0470-58 20 20, knappval 2

Rutin för Link

Maria Evertsson
Det här är en e-postadress

Eva Thuresson
Det här är en e-postadress

Relaterade nyheter

Utskrift av doseringsschema

16 april 2019

Nu är utskriften av doseringsschema från Utkorgen i Cambio Cosmic korrigerad och går att använda igen.

Superanvändare Cosmic – en superviktig roll

4 mars 2019

Cosmic är ett IT-system i ständig förändring. Små och stora uppdateringar samt lösningar av problem tillhör vardagen.

Problem med vissa blanketter i Cosmic efter uppgraderingen

2 mars 2019

Efter uppgraderingen av Cosmic 1-2 mars kan tyvärr ett fel uppkomma i systemet. Felet berör brev och blanketter och innebär att text hamnar utanför textfältet.

Uppgradering av Cosmic

1 mars 2019

1-2 mars genomförs en större uppgradering av Cosmic vilket leder till ett planerat driftavbrott. Reservrutiner ska användas.