Fler nyheter

30 augusti 2019

Nyhetsbrev augusti från medicinska kommittén/läkemedelskommittén

Läkemedelsnotiser och annan information för hälso- och sjukvårdspersonal.

Ur innehållet:

  • Aktuellt om Nationellt system för kunskapsstyrning
  • En jämlik och effektiv vård genom standardiserade vårdförlopp
  • Nya behandlingsriktlinjer för psoriasis från Läkemedelsverket
  • Furix Retard slutar tillverkas
  • Restnoterade läkemedel: Emovat, Betnovat, Zopiklon, Dolcontin, Aciklovir, Kajos, Stesolid
  • Patentutgång Vesicare (solifenacin)

Nyhetsbrev augusti 2019, pdf, öppnas i nytt fönster

Kommande utbildningar

Relaterade nyheter

Större uppgradering av Cosmic i vecka 11

14 januari 2020

Uppgraderingen, som innehåller flera nyheter i vårddokumentation och användargränssnitt, innebär ett längre driftavbrott. Alla Cosmicanvändare behöver ta del av filmer som presenterar de nya funktione...

Utökad yrkeskod för Pascal

9 januari 2020

För att kunna använda Pascal behöver alla ej legitimerade läkare och ej legitimerad personal som förbereder och hanterar dospatientuppgifter, en speciell utökad yrkeskod. Denna behövs utöver SITHS-kor...

Nyhetsbrev december från medicinska kommittén/läkemedelskommittén

18 december 2019

Läkemedelsnotiser och annan information för hälso- och sjukvårdspersonal.

Hur ska hälso- och sjukvården samverka kring barn internt och externt?

13 december 2019

Den 11 december träffades chefer och medarbetare i alla verksamheter som möter barn för att diskutera samverkansutmaningar.