Fler nyheter

2 december 2019

Nytt strukturerat omhändertagande för de svårast sjuka patienterna

I ett samarbete med flera berörda kliniker har akutmottagningen på Centrallasarettet Växjö tagit fram ett nytt strukturerat arbetssätt för omhändertagande av de mest sjuka patienterna som kommer till akuten. Personer med till exempel sepsis, stroke eller svåra infektioner tas omhand på ett enhetligt sätt som skapar trygghet för både patienter och akutteamet.

Vi har jobbat med att utveckla det här omhändertagandet i ungefär ett år nu och vi har testat det nya arbetssättet på sjukhuset i Växjö sedan i mars. De akutteam som har testat det nya arbetssättet är väldigt positiva, säger Clas Hjertqvist, verksamhetschef för akutkliniken.

Arbetet innefattar ett samarbete med medicinkliniken, ambulansverksamheten, anestesikliniken och infektionskliniken.

Vi har haft ett bra omhändertagande om patienten även tidigare, men skillnaden är att det nya strukturerade arbetssättet gör att vi har samma omhändertagande för alla patienter oavsett vem man möter när man kommer till akuten. Vi har också skapat bättre kommunikation mellan yrkesgrupperna. Det ger ett lugn hos oss som arbetar och det lugnet speglas också till patienten, säger Julia Persson, som är ST-läkare på infektionskliniken och arbetar som jour på akuten.

Arbetssätt enligt trauma

Region Kronoberg har i många år arbetat systematiskt med att ta hand om traumapatienter. En regionövergripande arbetsgrupp arbetar kontinuerligt med att hålla rutiner och arbetssätt uppdaterade samt ta fram övningsdagar för berörda medarbetare. Detta arbetssätt har varit utgångspunkt när man tagit fram de nya rutinerna för de svårast sjuka medicin- och infektionspatienterna.

När vi startade det här arbetet började vi med att omvärldsbevaka och tog kontakt med ett 15-tal akutmottagningar i Sverige. Arbetssätten skilde sig mycket åt, så vi har helt enkelt tagit det bästa från olika ställen och gjort vår egen variant, säger Clas Hjertqvist.

Den stora förändringen är att det numera finns tydliga riktlinjer som gör att medarbetarna arbetar på samma sätt hela tiden. Det finns tydliga kriterier för vilka kompetenser som ska larmas när den här typen av patient kommer in till akuten. Väl på plats arbetar teamen med sign in för att säkerställa att alla förberedelser är gjorda, tar hand om patienten på ett strukturerat sätt, och till sist avslutas omhändertagandet på akutrummet med en sign out för att alla ska vara överens om vad nästa steg är för patienten.

Nästa steg

I november startar det upp övningstillfällen där teamen övar på förfarandet för att alla ska känna sig säkra på sin roll när det verkligen gäller. Nu har ett arbete påbörjats för att se hur ett liknande arbetssätt skulle kunna se ut på akutmottagningen i Ljungby. Förhoppningar finns även på att kunna göra samma arbete för de svårast sjuka kirurgpatienterna.