Fler nyheter

27 augusti 2019

Nytt utskrivningsalternativ i Cosmic

Från den 2 september 2019 kommer ordet korttidsboende att finnas som alternativ vid utskrivning av inneliggande patienter i Cosmic.

Det nya alternativet tillkommer för att få bättre statistik på om det finns tillräckligt med korttidsplatser, om de används de på rätt sätt och var de saknas. Det betyder att följande utskrivningsalternativ kommer att finnas:

  • Till hemmet
  • Till serviceboende
  • Till korttidsboende