Fler nyheter

12 februari 2019

Obligatoriskt ange ordinationsorsak vid ordination av läkemedel i Cosmic från vecka 9

I samband med uppgraderingen av Cosmic vecka 9 så kommer det bli obligatoriskt att ange ordinationsorsak när man ordinerar läkemedel.

Det är ett krav enligt Socialstyrelsens föreskrift, Ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2017:37), som trädde kraft för drygt ett år sedan. Dessutom är det viktigt ur ett patientsäkerhetsperspektiv att det framgår i Cosmic samt på recept, läkemedelslista och läkemedelsförpackningen varför en patient står på ett visst läkemedel.

Används mall så är ordinationsorsak alltid förifylld och det räcker med att kontrollera att den överensstämmer med skälet till att man sätter in läkemedlet. Vid förnyelse av recept på ett läkemedel som saknar ordinationsorsak så kommer det också att behöva anges innan receptet kan skickas iväg.

Förslagsvis används Receptöversiktsvyn alternativt presentationsläge stor i läkemedelslistan i Cosmic för att se om någon ordinationsorsak saknas på de läkemedel man planerar att skriva nytt recept på.

Se dokument för mer information

Relaterade nyheter

Utskrift av doseringsschema

16 april 2019

Nu är utskriften av doseringsschema från Utkorgen i Cambio Cosmic korrigerad och går att använda igen.

Superanvändare Cosmic – en superviktig roll

4 mars 2019

Cosmic är ett IT-system i ständig förändring. Små och stora uppdateringar samt lösningar av problem tillhör vardagen.

Problem med vissa blanketter i Cosmic efter uppgraderingen

2 mars 2019

Efter uppgraderingen av Cosmic 1-2 mars kan tyvärr ett fel uppkomma i systemet. Felet berör brev och blanketter och innebär att text hamnar utanför textfältet.

Uppgradering av Cosmic

1 mars 2019

1-2 mars genomförs en större uppgradering av Cosmic vilket leder till ett planerat driftavbrott. Reservrutiner ska användas.