Fler nyheter

12 februari 2019

Obligatoriskt ange ordinationsorsak vid ordination av läkemedel i Cosmic från vecka 9

I samband med uppgraderingen av Cosmic vecka 9 så kommer det bli obligatoriskt att ange ordinationsorsak när man ordinerar läkemedel.

Det är ett krav enligt Socialstyrelsens föreskrift, Ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2017:37), som trädde kraft för drygt ett år sedan. Dessutom är det viktigt ur ett patientsäkerhetsperspektiv att det framgår i Cosmic samt på recept, läkemedelslista och läkemedelsförpackningen varför en patient står på ett visst läkemedel.

Används mall så är ordinationsorsak alltid förifylld och det räcker med att kontrollera att den överensstämmer med skälet till att man sätter in läkemedlet. Vid förnyelse av recept på ett läkemedel som saknar ordinationsorsak så kommer det också att behöva anges innan receptet kan skickas iväg.

Förslagsvis används Receptöversiktsvyn alternativt presentationsläge stor i läkemedelslistan i Cosmic för att se om någon ordinationsorsak saknas på de läkemedel man planerar att skriva nytt recept på.

Se dokument för mer information

Relaterade nyheter

Ny fras i Cosmic "infej"

16 maj 2019

Ny fras finns nu som kan användas när en infusion avslutas i efterhand. Frasen är infej följt av Entertryckning. Då skapas texten "Infusionen ej avslutad vid rätt tillfälle, infunderad dos kan därför...

Förtydligande om nya ikonen DOS i Cambio Cosmic

13 maj 2019

Ikonen DOS visas i patientlisten för en patient om: användaren har rättigheten att se informationen, dvs tillhör legitimerad yrkesgrupp att patienten har registrerad info hos eHälsomyndigheten, dvs ä...

Ändrade utdelningstider i Cambio Cosmic

8 maj 2019

Vi har ändrade tider för ordination av läkemedel x4. Från och med 10 maj 2019 kommer utdelningstiderna för läkemedel som ordineras x4 att vara klockan 07.00, 12.00, 17.00 och 22.00. Läkemedel som är v...

Utskrift av doseringsschema

16 april 2019

Nu är utskriften av doseringsschema från Utkorgen i Cambio Cosmic korrigerad och går att använda igen.