Fler nyheter

5 september 2019

Om ombudsfunktionen i journalen via nätet

Det är sedan en tid tillbaka inte längre möjligt för invånare att dela journalinformation via e-tjänsten Journalen. Men i vissa fall kan VIS-supporten dela ut behörighet.

Behörighet kan den få som av tingsrätten utsetts till God man/förvaltare med uppgift att sörja för person (legal ställföreträdare) samt har patientens (huvudmannens) samtycke till att dela journal. Tingsrättförordnandet ska begäras in som underlag för beställningen.


Beställning av ombudsfunktionen görs via blanketten ”Ombud i Journalen via 1177”. Blanketten finns i Cosmic och ska fyllas i och signeras elektroniskt av behandlande hälso-och sjukvårdspersonal, skrivas ut och undertecknas av patienten (huvudmannen). Undertecknad blankett samt Tingsrättförordnandet skannas in i patientjournalen i Cosmic och skickas därefter till VIS-support som verkställer.