Fler nyheter

22 november 2019

P-Troponin T får något förlängda svarstider under en period

Leverantören har upptäckt att vissa av deras P-Troponin T reagens ger enstaka förhöjda värden som sedan inte kan upprepas. Detta innebär att vi måste analysera om alla prov som är förhöjda innan svaret kan skickas ut. Detta betyder i sin tur att svarstiderna kommer att förlängas något.
Vid frågor är du välkommen att kontakta Klinisk kemi på 0470-587450.

 

Susanna Bergqvist

Maria Berggren Söderlund

Relaterade nyheter

Byte av rör för 25-OH Vitamin D

3 februari 2020

Från och med 2020-02-11 byter vi rör till serumrör med gel (guldgul kork) för analysen 25-OH Vitamin D. Analysen byter då också namn från P-25-OH Vitamin D till S-25-OH Vitamin D. Förändringen genomfö...

Information om drogtester (Ljungby)

31 januari 2020

I Växjö finns U-Amfetamin (screen), U-Bensodiazepiner (screen), U-Kannabinoid (screen), U-Kokain (screen) och U-Opiater (screen) tillgängliga dygnet runt och akut, vilket är en mycket god tillgängligh...

Kompletterande information angående skickeprov till Laboratoriemedicin, Region Skåne

28 januari 2020

Fr. o. m 2020-01-29 är skickeprov till Laboratoriemedicin, Region Skåne inte längre beställningsbara i Cosmic, se laboratoriemeddelande 2020-01-13.

Skickeprov till Laboratoriemedicin, Region Skåne

13 januari 2020

Från och med 2020-01-29 är skickeprov till Laboratoriemedicin, Region Skåne inte längre beställningsbara i Cosmic.