Fler nyheter

30 januari 2020

Patienter från Storbritannien har fortsatt rätt till vård efter Brexit

Under en övergångsperiod skapar Brexit inga förändringar när det gäller patienters rätt till vård. Det vill säga: patienter från Storbritannien kan under övergångsperioden söka nödvändig vård i Sverige med det europeiska sjukförsäkringskortet (EHIC) och planerad vård på samma villkor som personer från EU/EES-länderna.

Storbritannien lämnar EU den 1 februari 2020. Det finns ett utträdesavtal mellan EU och Storbritannien som innebär att EU:s regelverk fortsätter att gälla under en övergångsperiod, till och med den 31 december 2020.

Personer försäkrade i Sverige

På motsvarande sätt kan personer försäkrade i Sverige, som åker till Storbritannien som turist eller i arbetet, även efter utträdet använda det europeiska sjukförsäkringskortet (EHIC) vid behov av nödvändig vård. Personer som är försäkrade i Sverige, och söker planerad vård i Storbritannien, kan precis som tidigare få sina kostnader ersatta av Försäkringskassan (under vissa förutsättningar).