Fler nyheter

5 november 2018

PCB-sanering Centrallasarettet Hus D, låg-delsbyggnaden och huvudentrén

Fastighetsavdelning kommer med hjälp av ett saneringsföretag sanera utvändiga PCB-fogar i rörelsefogar, mellan fasadelement och i utvändiga anslutningsfogar vid fönster och dörrar på byggnad D, låg-delen. Arbetet påbörjas måndag 12/11 och planerar att avslutas efter 5 veckor.

Arbetet startar på den Södra fasaden-västra delen för att sedan fortsätta till Norra fasaden-västra delenNorra fasaden-östra delen, och avslutas på Södra fasaden-östra delen.

Utförande entreprenör kommer under saneringstiden, arbeta i och skydda arbetsområdet med en arbetsplattform med tät botten och tät anslutning till vägg. Arbetsområdet kommer att skyltas.

Ett visst buller eller oljud kommer att påverka den närmaste omgivningen. Vid uppmärksammat arbete var vänligen håll fönster stängda!