Fler nyheter

7 januari 2019

Piperacillin-tazobactam - leveransproblem

Det är återigen leveransproblem för piperacillin/tazobactam 4g/0,5g. Nästa leverans beräknas komma under vecka 4.

Vi har fortfarande tillgång till piperacillin/tazobactam på våra sjukhus men i en begränsad mängd.

Tills leveranssituationen för piperacillin/tazobactam är stabil är rekommendationen att använda andra alternativ där så är möjligt.

Alternativ att använda är cefotaxim och metronidazol (bukinfektion) eller meropenem (neutropen feber). Man bör dock undvika att rutinmässigt ersätta piperacillin/tazobactam med meropenem eller andra karbapenemer.

För mer information se Empirisk antibiotikaterapi, öppnas i nytt fönster

Vid tveksamhet till val, kontakta infektionskonsult på anknytning 9634.

 

Kristofer Soldan infektionsläkare, Infektionskliniken
Anna Strömberg receptarie, Läkemedelsenheten
Cecilia Nordquist apotekare, Läkemedelskommittén

 

Relaterade nyheter

Nyhetsbrev maj från medicinska kommittén/läkemedelskommittén

14 maj 2019

Läkemedelsnotiser och annan information för hälso- och sjukvårdspersonal.

Brist på Vancomycin infusionsvätska

9 maj 2019

För närvarande är det leveransproblem för Vancomycin infusionsvätska.

Ändrade utdelningstider i Cambio Cosmic

8 maj 2019

Vi har ändrade tider för ordination av läkemedel x4. Från och med 10 maj 2019 kommer utdelningstiderna för läkemedel som ordineras x4 att vara klockan 07.00, 12.00, 17.00 och 22.00. Läkemedel som är v...

Tillägg till Utbytbara läkemedel 2019

7 maj 2019

Från och med 2019-05-02 är listan över utbytbara läkemedel kompletterad.