Fler nyheter

20 februari 2019

Prioriterade områden beslutade inom patientsäkerhet

Patientsäkerhetsrådet har beslutat var fokus ska ligga inom patientsäkerhetsområdet för 2019. Sex områden kommer att vara extra prioriterade under året.

Det nya patientsäkerhetsrådet kommer att på ett strategiskt plan planera och följa upp patientsäkerhetsarbetet inom Region Kronoberg. Följande områden är prioriterade för 2019:

  • Vårdrelaterade infektioner
  • Vårdprevention (frakturprevention, trycksår med mera)
  • Kommunikation/dokumentation
  • Patientsäkerhetskultur (bland annat patientmedverkan, anhörigmedverkan)
  • Diagnostiska fel
  • Struktur och kultur för att sprida lärdomar inom organisationen

Bland annat kommer de sex nya förändringsledarna, som börjar sitt uppdrag i april, att arbeta med de prioriterade områdena.

Läs mer om patientsäkerhet

Kraftsamling kring patientsäkerhetsarbetet

Relaterade nyheter

Brist på Vancomycin infusionsvätska

14 juni 2019

För närvarande är det stora leveransproblem för Vancomycin infusionsvätska (500 mg och 1 g).

Nyhetsbrev juni från medicinska kommittén/läkemedelskommittén

13 juni 2019

Läkemedelsnotiser och annan information för hälso- och sjukvårdspersonal.

Infektionskliniken tar över hantering av blodburen smitta

28 maj 2019

Inom Region Kronoberg drabbas ca 100-150 personer årligen av skador med risk för blodburen smitta. För att kvalitetssäkra hanteringen kommer infektionskliniken från 1 juni 2019 att ansvara för provtag...

Driftavbrott – Akutlarm och överfallslarm - CLV

21 maj 2019

Tid för driftavbrott: Fredag 2019-02-24 kl 09.00 – 10.00. Gäller enbart Centrallasarettet Växjö (gäller inte Ljungby lasarettet eller Sigfridsområdet Växjö)