Fler nyheter

20 februari 2019

Prioriterade områden beslutade inom patientsäkerhet

Patientsäkerhetsrådet har beslutat var fokus ska ligga inom patientsäkerhetsområdet för 2019. Sex områden kommer att vara extra prioriterade under året.

Det nya patientsäkerhetsrådet kommer att på ett strategiskt plan planera och följa upp patientsäkerhetsarbetet inom Region Kronoberg. Följande områden är prioriterade för 2019:

  • Vårdrelaterade infektioner
  • Vårdprevention (frakturprevention, trycksår med mera)
  • Kommunikation/dokumentation
  • Patientsäkerhetskultur (bland annat patientmedverkan, anhörigmedverkan)
  • Diagnostiska fel
  • Struktur och kultur för att sprida lärdomar inom organisationen

Bland annat kommer de sex nya förändringsledarna, som börjar sitt uppdrag i april, att arbeta med de prioriterade områdena.

Läs mer om patientsäkerhet

Kraftsamling kring patientsäkerhetsarbetet

Relaterade nyheter

Besöksrekord på Handledarens dag

18 april 2019

Måndagen 15 april arrangerade Vård- och omsorgscollege Kronoberg för sjätte året i rad Handledarens dag i Växjö Konserthus. Närmare 500 personer med spetskompetens inom vård och omsorg slöt samman för...

Nyhetsbrev april från medicinska kommittén/läkemedelskommittén

17 april 2019

Läkemedelsnotiser och annan information för hälso- och sjukvårdspersonal.

Forskningsmedel till vård och hälsa i Kronoberg

12 april 2019

Kronoberg får del av Familjen Kamprads stiftelse stöd till forskare som har enkla lösningar på komplexa problem i sjukvården.

Nu är nya gammakameran på plats och i drift

1 april 2019

De två tidigare gammakamerorna är nu utbytta mot en ny.